ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένο κατά 10,2% το εισόδημα των Ελλήνων το 2022

Εγκυροι οικονομολόγοι υπολογίζουν οτι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, μειώθηκε κατά 1,5% λόγω πληθωρισμού.
Xinhua News Agency via Getty Images

Αυξημένο κατά 10,2% είναι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό αποτελεί ονομαστικό μέγεθος καθώς σύμφωνα με έγκυρους οικονομολόγους, η αποτύπωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος γίνεται μετά από αφαίρεση του μέσου όρου του πληθωρισμού για το τρίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος -Σεπτέμβριος 2022.

Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο έφτασε στο 11,6%, τον Αύγουστο στο 11,4% και τον Σεπτέμβριο στο 12%, με τον μέσο όρο να αγγίζει το 11,7%. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση προκύπτει ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 10,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 34,21 δισ. ευρώ σε 37,69 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 36,7 δισ. ευρώ.

Αποταμιεύσεις

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 2,6% κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 4,8% το 3ο τρίμηνο του 2021.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 3,8 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 17,9% το 3ο τρίμηνο του 2021.

Κίνδυνος Εισοδήματος

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της σχετικής ευχέρειας εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία της έκθεση, η αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, των διατροφικών αγαθών και του μεταφορικού κόστους, αλλά και της συνακόλουθης διάχυσης των ανατιμήσεων στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών, ασκεί σημαντικές πιέσεις στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων.

Κατά τους οικονομολόγους της κεντρικής τράπεζας, οι πιέσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν τους πρώτους μήνες του 2023.

Δημοφιλή