Εντός τετραμήνου η δημοπράτηση της Β’ Φάσης ανάπλασης του Φαληρικού Ορμου

Υπήρξαν καθυστερήσεις αρκετών μηνών, λόγω πολλών παραγόντων.
Εργα στον Φαληρικό Όρμο
Εργα στον Φαληρικό Όρμο
Eurokinissi

Το φθινόπωρο του 2021 ολοκληρώνεται η Α’ Φάση των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις αρκετών μηνών, λόγω πολλών παραγόντων (υποεκτιμημένος προϋπολογισμός, μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πανδημία, αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του αναδόχου του έργου).

Πάντως, εντός του επόμενου τετραμήνου, αναμένεται η δημοπράτηση της Β’ Φάσης του έργου και η τελική ένταξη του στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027, στις αρχές του 2022.

Μετά από σειρά πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τους τελευταίους μήνες, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα άμεσης δημοπράτησης της Β’ Φάσης του έργου, εφαρμόζοντας την Εγκύκλιο Οδηγιών της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9), σχετικά με την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5.12 αυτής αναφέρεται ότι με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύνανται να εγγράφονται στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και την δημοπράτηση της επόμενης φάσης των έργων ανάπλασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο master plan, η Περιφέρεια αναζητά ένα βιώσιμο, σε βάθος χρόνου, μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα θέσει σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους αλλά και την επιστημονική κοινότητα, που θα προβλέπει και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η ελεύθερη κι ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών στην περιοχή παρέμβασης, κι αφετέρου, ότι το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου δεν θα έχει την τύχη των εγκαταλελειμμένων και αναξιοποίητων Ολυμπιακών Ακινήτων.