Υπερκέρδη από πετρελαιοειδή: Προκύπτουν ή όχι; Tα επίσημα στοιχεία του ΙΟΒΕ για το 2021

Έτος σημαντικής αύξησης κερδών το 2021, μετά το αρνητικό πρόσημο του 2020, λόγω πανδημίας και περιορισμού κινήσεων. Υπερκέρδη; Όχι το 2021 - θα δούμε το 2022.
Αποθήκευση και τερματική εγκατάσταση πετρελαίου που βρίσκεται στο μικρό νησί του Αγίου Παύλου, Άγιος Παύλος, Κρήτη, Ελλάδα
Αποθήκευση και τερματική εγκατάσταση πετρελαίου που βρίσκεται στο μικρό νησί του Αγίου Παύλου, Άγιος Παύλος, Κρήτη, Ελλάδα
Posnov via Getty Images

Η λέξη «υπερκέρδη» μπήκε στη ζωή μας πολύ έντονα μετά τους πρώτους μήνες του 2022, όταν οι εκρήξεις από τους ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία άρχισαν να γίνονται έντονα αισθητές στο πρατήριο καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο) της γειτονιάς. Το ίδιο ισχύει για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου / ηλεκτρικού στα σπίτια μας, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις - ανεξαρτήτως μεγέθους - πληρώνουν ακόμα πιο ακριβά την ενέργεια.

Πόσα περιθώρια έχουν οι εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών να συγκρατήσουν τις τιμές;

Ποιά είναι η αλήθεια που προκύπγει από τα επίσημα στοιχεία για τα κέρδη του 2021;

Η μελέτη του ΙΟΒΕ που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα υπό τον τίτλο «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2021» δίνει πολλές απαντήσεις.

Συγκρατώ την σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, που είναι στα ίδια επίπεδα με την αύξηση των μικτών κερδών (συμπέρασμα υπ′ αριθμόν 1).

Ωστόσο, ο όγκος των κερδών δεν δικαιολογεί τον όρο «υπερκέρδη».

Πρόκειται για ανάκαμψη - σχεδόν ισομεγέθη με τις ζημίες το 2020, όταν ο περιορισμός κινήσεων λόγω κορονοϊού «φρενάρισε» την Οικονομία και τον Τουρισμό.

Και το 2022; To 2022 είναι μία εντελώς διαφορετική ιστορία, όπου πράγματι μπορεί να δούμε υπερκέρδη - αλλά θα το ξέρουμε σε ένα χρόνο από σήμερα...

Εννέα συμπεράσματα από την έκθεση του ΙΟΒΕ

1. Η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών1
ενισχύθηκε σημαντικά το 2021 και διαμορφώθηκε σε €10,5 δισεκ. έναντι €8,3 δισεκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 27,1%. Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε το 2021 κατά 4,2% (σε 11.179 χιλ. μετρικούς τόνους από 11.674 χιλ. μετρικούς τόνους το 2020) εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων περιορισμού οικονομικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων και τους πρώτους μήνες του 2021 για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Επομένως, η αύξηση στην αξία των πωλήσεων το 2021, παρά τον μικρότερο όγκο πωλήσεων, οφείλεται στην άνοδο της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων.

2. Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε σημαντικά το 2021 σε €456,7
εκατ. από €367,8 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+24,2%).

3. Τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά από φόρους) κυμάνθηκαν σε θετικό επίπεδο και διαμορφώθηκαν σε €44,7 εκατ. το 2021 από ζημιές -€33,7 εκατ. το 2020. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε από τη σημαντική ενίσχυση στα μικτά κέρδη (22,6%) σε συνδυασμό με την οριακή μεταβολή των συνολικών δαπανών (+0,1%).

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2021

ΙΟΒΕ

4. Για το έτος 2021, ο κλάδος δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ανήλθαν σε €3,5 δισ. έναντι €3,2 δισ. το 2020 (+9,3%), ενώ κατέβαλε στο προσωπικό του, υπό μορφή καθαρών
αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών, €96,4 εκατ. από €87,2 εκατ. το 2020 +10,5%). Το ποσό του κοινωνικού προϊόντος που κατευθύνθηκε προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαμορφώθηκε σε €46,3 εκατ. το 2021, αυξημένο κατά 3,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

5. Σε εταιρικό επίπεδο, όλες οι εταιρίες, εκτός από δύο, εμφάνισαν το 2021 θετικό περιθώριο κέρδους προ φόρων, έστω και οριακά, με το υψηλότερο να καταγράφουν και πάλι κυρίως οι επιχειρήσεις ασχολούνται με την εμπορία λιπαντικών και την εμπορία καυσίμων αεροπλάνων, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρίες.

6. Το κοινωνικό προϊόν (σε αυτό περιλαμβάνονται φόροι, αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές, καθώς και άλλα ποσά που καταλήγουν στο κοινωνικό σύνολο) του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών το 2021 αυξήθηκε σε €3,7 δισεκ. από €3,3 δισεκ. το 2020. Μέρος του κοινωνικού προϊόντος των επιχειρήσεων του δείγματος διατίθεται στο προσωπικό τους μέσω: (α) των αμοιβών και (β) των εργοδοτικών εισφορών. Το 2021 ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6%, χωρίς μεταβολή από το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις μεταξύ των εταιριών του δείγματος.

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2021

ΙΟΒΕ

7. Ο αριθμός των πρατηρίων αυξήθηκε το 2021 κατά 12,8% και διαμορφώθηκε σε 5.556 από 4.935 το προηγούμενο έτος.

8. Οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον ενισχύθηκαν στα €2.999 χιλ. το 2021 από €2.800 χιλ. το 2020. Ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των λοιπών επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέρος των συνολικών
επενδύσεων των εταιριών του κλάδου (96,1%), αλλά και της βελτίωσης των επενδύσεων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, οι συνολικές επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 2,7%, σε €75,9 εκατ. το 2021 από €74 εκατ. το 2020.

9. Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό σε επενδύσεις το 2021 ήταν η Coral Gas (28,7%), η Coral (27,4%), η Avinoil (22,0%) και η ΕΚΟ (24,3%).

Εταιρίες-μέλη του ΣΕΕΠΕ που συμμετείχαν στην έρευνα

.
.
ΙΟΒΕ

Δημοφιλή