Ερευνα: Οι εμφανίσιμοι άνδρες επωφελούνται πιο πολύ από τις ελκυστικές γυναίκες στα επαγγελματικά

Αντίθετα με τη γενικότερη αντίληψη.
VioletaStoimenova via Getty Images

Κοινωνιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών διαπίστωσαν ότι οι άνδρες επωφελούνται περισσότερο στα επαγγελματικά τους και τον χώρο εργασίας αν είναι ελκυστικοί από ό,τι οι ελκυστικές γυναίκες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που παρουσιάστηκε στο Social Science Quarterly, οι Αλέξι Γκουγκουσβίλι και Γκρεγκόρζ Μπούλτσακ περιγράφουν δεδομένα που ανέλυσαν από το National Longitudinal Study of Adolescent Health (NLSAH).

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Phys Org, η γενικότερη αντίληψη είναι πως οι γυναίκες επωφελούνται πιο πολύ αν είναι ελκυστικές από ό,τι οι άνδρες. Κάποιες μελέτες δημιουργούσαν υπόνοιες πως αυτό θα μπορούσε να ισχύει και στον επαγγελματικό τομέα, μα καμία δεν είχε αποδείξει κάτι τέτοιο. Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το NLSAH, μια μακροπρόθεσμη μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ είχε σκοπό την παρατήρηση της ανάπτυξης εφήβων καθώς περνούν στην ενηλικίωση και αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία. Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας, οι Γκουγκουσβίλι και Μπούλτσακ εξέταζαν μόνο την επίδραση της ελκυστικότητας στον βαθμό επιτυχίας.

Στα δεδομένα από το NLSLH ήταν σκορ ελκυστικότητας που είχαν δοθεί εμπιστευτικά από άλλους εθελοντές. Οι ερευνητές σύγκριναν τα σκορ 15χρονων εθελοντών (πριν φτάσουν σε ηλικία που ήταν σε θέση να βελτιώσουν τεχνητά την εμφάνισή τους) με την επιτυχία τους καθώς έμπαιναν στην αγορά εργασίας. Επίσης προσπάθησαν να λάβουν υπόψιν άλλους παράγοντες όπως το οικογενειακό background, η νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επιτυχίας στα επαγγελματικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ελκυστικές γυναίκες είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες γυναίκες που κρίνονταν ως λιγότερο ελκυστικές, και λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με αυτές που ήταν οι λιγότερο ελκυστικές. Ωστόσο στους άνδρες υπήρχαν μεγαλύτερες διαφορές: Οι άνδρες που κρίνονταν ως οι πιο ελκυστικοί, ως ομάδα, τα πήγαιναν καλύτερα από αυτούς που ορίζονταν ως μέτριοι, οι οποίοι, με τη σειρά τους, τα πήγαιναν καλύτερα από τους λιγότερο ελκυστικούς, υποδεικνύοντας ότι η ελκυστικότητα, τουλάχιστον για άνδρες, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία στον χώρο εργασίας.

Δημοφιλή