Εργαζόμενοι του ΕΟΔΥ: Ορίζεται διευθύνων σύμβουλος - Γιατί χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού;

Χαρακτηρίζουν «υπερ-προϊστάμενο» τον διεθύνοντα σύμβουλο που προβλέπεται να διοριστεί με βάση νέα τροπολογία του υπουργείου Υγείας, σε μία διαδικασία που δεν περνάει από το ΑΣΕΠ...
ΕΟΔΥ, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΕΟΔΥ, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Ερωτήματα σχετικά με την απόφαση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε διορισμό διευθύνοντα συμβούλου στον ΕΟΔΥ θέτει ο σύλλογος εργαζομένων του Οργανισμού, καθώς η συγκεκριμένη θέση δεν υπήρχε εως τώρα και εμφανίζεται να συγκεντρώνει πρακτικά υπερ-εξουσίες: «Διοικητική επιστασία σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού (οργάνωση-συντονισμός-καθοδήγηση εκτελούμενου έργου, υπογραφή συμβάσεων εργασίας/έργου, κατανομή προσωπικού, έγκριση δαπανών, έγκριση πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών, πειθαρχικός έλεγχος)», σημειώνουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα, θέτουν το ερώτημα «Και γιατί όχι, λοιπόν, να μην δοθεί η θέση με ανοιχτή προκήρυξη και πρέπει να είναι δοτή;;» κάνοντας αναφορά στην ήδη γνωστή πρόθεση της κυβέρνησης να καλύπτονται στο κοντινό μέλλον όλες οι θέσεις διοικητών σε οργανισμούς του δημοσίου μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σε μία εξέλιξη που θα περιόριζε δραστικά τις κομματικές επιλογές για πάντα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΔΥ:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταδικάζει απερίφραστα την αιφνιδιαστική επιλογή του Υπουργείου Υγείας, να καταθέτει τροπολογίες που μας αφορούν ερήμην μας!
Για άλλη μια φορά και με αυτήν την ηγεσία!
Την ίδια βιασύνη και προχειρότητα διαπιστώσαμε με το ν. 4633/2019, όταν ο ΕΟΔΥ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, μόλις 6 μήνες μετά την μετατροπή του σε ΝΠΔΔ!
Με την ίδια βιασύνη και προχειρότητα, ψηφίστηκε μία διοικητική διάρθρωση με σφάλματα, αλληλεπικαλύψεις και αστοχίες!
Παρά τις δυσκολίες, ο ΕΟΔΥ ανταποκρίθηκε με επαγγελματισμό τα χρόνια της πανδημίας ενώ, αυτά τα σφάλματα, τις αλληλεπικαλύψεις και τις αστοχίες προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ουσιαστικά, καταρτίζοντας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια λειτουργίας και τις ευχές του Υπουργείου Υγείας, το προβλεπόμενο σχέδιο ΚΥΑ με τις οργανικές μας διατάξεις και διαφανείς διαδικασίες τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης και υπηρεσιακής εξέλιξης.
Η ΚΥΑ όμως αυτή ουδέποτε υπεγράφη από τον τ. Υπουργό Υγείας, και τώρα, με αυτά που βλέπουμε, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ισχύσει στον ΕΟΔΥ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης!
Σήμερα, σε σ/ν που κατατέθηκε στη Βουλή, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχωρά πάλι σε νέες αλλαγές στον ΕΟΔΥ, ερήμην όλων μας!
Καταργούνται οι θέσεις των ενεργών αντιπροέδρων ΔΣ, που δημιουργήθηκαν το 2019!
Καταργείται η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Υγείας στην ψηφιακή εποχή!
Διευρύνονται τα επίπεδα ιεραρχίας και (εκτός του Τμηματάρχη, του Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή) συστήνεται επιπλέον 1 θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με συμμετοχή στη σύνθεση του ΔΣ και διοικητική επιστασία σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού (οργάνωση-συντονισμός-καθοδήγηση εκτελούμενου έργου, υπογραφή συμβάσεων εργασίας/έργου, κατανομή προσωπικού, έγκριση δαπανών, έγκριση πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών, πειθαρχικός έλεγχος).
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνουμε ότι ο υπέρ-προϊστάμενος δεν τοποθετείται με διαφάνεια, μέσω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι του ΕΟΔΥ και υπάλληλοι απ΄όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.
Κατά την κρίση του Υπουργείου Υγείας, εμείς στον ΕΟΔΥ, αλλά και οι συνάδελφοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν είμαστε αρκετά ικανοί για την κάλυψη της θέσης, και αποφασίστηκε ο υπέρ-προϊστάμενος μας να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού!
Κατά την ίδια κρίση μάλιστα του Υπουργείου Υγείας, τα προσόντα για τον υπέρ-προϊστάμενο σε έναν από τους μεγαλύτερους φορείς της υγείας, είναι το πτυχίο επιστημών υγείας, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του ΕΟΔΥ…
Κάποιος, δηλαδή, για να προϊσταται συνολικά του ΕΟΔΥ, πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα των περισσοτέρων στελεχών του Οργανισμού μας!
Και γιατί όχι, λοιπόν, να μην δοθεί η θέση με ανοιχτή προκήρυξη και πρέπει να είναι δοτή;;
Θα περιμέναμε τουλάχιστον πρώτα μία συνάντηση ή επίσκεψη της νέας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στον ΕΟΔΥ, πριν ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις…
Είναι μεγάλη η απογοήτευση και ο θυμός για όλους εμάς που, παρά τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις και αναβάθμιση του ΕΟΔΥ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εξελιχθεί ο φορέας, ενώ η ίδια Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα φέρει ν/σ για την επιλογή διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ. Αντίθετα, τοποθετήσεις με τέτοιες προδιαγραφές μας γυρνούν 30 χρόνια πίσω…