Εσείς πόσο καλά γνωρίζετε τα σημερινά δυτικά Βαλκάνια;

Εσείς πόσο καλά γνωρίζετε τα σημερινά δυτικά Βαλκάνια;

Σερβία, Μαυροβούνιο, πΓΔΜ,

Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Αλβανία και Κόσοβο.

Αυτές είναι οι 6 χώρες των δυτικών Βαλκανίων εκ των οποίων δύο αναμένεται μέχρι το 2025 να ενσωματωθούν στην ΕΕ και τέσσερις να προωθηθούν για την ενταξιακή διαδικασία. Σερβία και Μαυροβούνιο είναι οι δύο χώρες με ορίζοντα το 2025 και πΓΔΜ, Βοσνία -Ερζεγοβίνη, Αλβανία και Κόσοβο οι 4 χώρες οι οποίες πήραν το πράσινο φως για να λογίζονται για υποψηφιότητα ένταξης.

Πόσο καλά όμως γνωρίζουμε τα σημερινά δυτικά Βαλκάνια;Ποια είναι τα ποσοστά γονιμότητας ή το προσδόκιμο ζωής; Ποια η πυκνότητα και πόσος είναι ο πληθυσμός τους;

Η Eurostat έχει ετοιμάσει μερικούς πίνακες με τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν να γνωρίσουμε τα δυτικά Βαλκάνια σε αριθμούς και να αποκτήσουμε μία εικόνα για τον πληθυσμό και την οικονομία τους.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Eurostat

Πληθυσμός: 2,9 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 106/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 1.67

Προσδόκιμο ζωής: 79.7 (Γυναίκες), 76.2 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 17.7% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 3.700 ευρώ

Εισαγωγές: 62% ΕΕ, 38% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 77% ΕΕ, 23% εκτός ΕΕ

πΓΔΜ

Eurostat

Πληθυσμός: 2,1 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 83/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 1.50

Προσδόκιμο ζωής: 77.4 (Γυναίκες), 73.5 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 16.7% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 4.100 ευρώ

Εισαγωγές αγαθών: 63% ΕΕ, 37% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 81% ΕΕ, 19% εκτός ΕΕ

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Eurostat

Πληθυσμός: 3,5 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 75/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 1.30

Προσδόκιμο ζωής: 78.8 (Γυναίκες), 73.7 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 16.4% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 3.800 ευρώ

Εισαγωγές αγαθών: 61% ΕΕ, 39% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 71% ΕΕ, 29% εκτός ΕΕ

ΚΟΣΟΒΟ

Eurostat

Πληθυσμός: 1,8 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 166/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 2.20

Προσδόκιμο ζωής: 79.5 (Γυναίκες), 74.2 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 27.3% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 3.100 ευρώ

Εισαγωγές αγαθών: 43% ΕΕ, 57% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 25% ΕΕ, 75% εκτός ΕΕ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Eurostat

Πληθυσμός: 0.6 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 45/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 1.74

Προσδόκιμο ζωής: 78.6 (Γυναίκες), 74.4 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 18.3% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 5.800 ευρώ

Εισαγωγές αγαθών: 48% ΕΕ, 52% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 36% ΕΕ, 64% εκτός ΕΕ

ΣΕΡΒΙΑ

Eurostat

Πληθυσμός: 7.0 εκατομμύρια

Πυκνότητα πληθυσμού: 92/km²

Ποσοστά γονιμότητας: 1.46

Προσδόκιμο ζωής: 77.9 (Γυναίκες), 72.8 (Άνδρες)

Νέοι κάτω των 15 ετών: 14.4% του συνολικού πληθυσμού

Κατά Κεφαλή εισόδημα: 4.900 ευρώ

Εισαγωγές αγαθών: 59% ΕΕ, 41% εκτός ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών: 68% ΕΕ, 324% εκτός ΕΕ

|

Δημοφιλή