ΤΟ BLOG
05/05/2020 12:59 EEST | Updated 05/05/2020 13:09 EEST

Εστίαση: Η ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας του μικρομεσαίου Έλληνα

Γιατί πρέπει να στηριχτεί ο κλάδος της εστίασης.

V-art via Getty Images

O επισιτιστικός τομέας είναι μείζονος σημασίας για την εθνική μας οικονομία. Ο κλάδος των εστιατορίων μαζί με τα ξενοδοχεία απασχολούν 508.000 περίπου εργαζομένους, εκπροσωπώντας το 20,69% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας [1]ενώ ο εστιατορικός κλάδος απασχολεί αυτοτελώς περίπου 225.000 εργαζομένους [2] ανερχόμενος ως οικονομικός κλάδος στην δεύτερη θέση σε κατάταξη σε αριθμό εργαζομένων στην Ελλάδα.

Ο ετήσιος τζίρος μας ανέρχεται σε 3,5 δισεκ ευρώ. – μη συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων εντός ξενοδοχείων–, και αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού ΑΕΠ. Αναφορικά με την κατανάλωση, το 11% της μέσης μηνιαίας καταναλωτικής δαπάνης &