Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η εναλλακτική επιλογή σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Εξωτερική φώτο
Εξωτερική φώτο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα:
«Εξ Αποστάσεως σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου», την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 6 μ.μ.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής από υποψήφιους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Εαρινό Τετράμηνο 2022 με έναρξη σπουδών 14 Φεβρουαρίου 2022.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Η Μονάδα προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών όπως: Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση (σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική, Δημόσια Υγεία, Δημόσια Διοίκηση, Ποινικό Δίκαιο, Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου, Λογοπαθολογία, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας, Artificial Intelligence, Medical Education.

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο info@euc.ac.cy

Δημοφιλή