Εξάγοντας πορτοκάλια στην Ελβετία

Μια εξαιρετική περίπτωση νέου Έλληνα αγρότη