«Φωτιά» οι τιμές των ακινήτων το 2023 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη - Αυξημένα κατά 13,4%

Στη Θεσσαλονίκη οι μεγαλύτερες αυξήσεις των ακινήτων για το 2023 με την Αθήνα να ακολουθεί.
George Pachantouris via Getty Images

«Φωτιά» πήραν τα κίνητα το τελευταίο τρίμηνο του 2023 καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο 11,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, και κατά 13,4% ολόκληρο το 2023 σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) εκτοξεύτηκαν κατά 11,8% σε σύγκριση με το 2022 ενώ το 2023, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,4%, σε σχέση με 11,9% το 2022.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες του 2023, οι τιμές σε διαμερίσματα ηλικίας άνω των 5 ετών αυξήθηκαν περισσότερο (12,4%) σε σχέση με τα νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών όπου η αύξηση ήταν 11%.

Για το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,5% το 2022, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 14,2% το 2023, έναντι αύξησης 11,6% το 2022.

.
.
Τράπεζα της Ελλάδος

Στη διετία, η σωρευτική άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων εκτιμάται στο 27%, με άνοδο 26,4% στις τιμές των νέων διαμερισμάτων και 27,4% στις τιμές των παλαιότερων.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 10,8% στην Αθήνα, 14,6% στη Θεσσαλονίκη, 13,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 11,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2023, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2022 ήταν 13,7%, 16,2%, 14,5% και 10,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 12,1% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2022, ενώ για το 2023 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 13,9%.

Δημοφιλή