ΤΟ BLOG
11/08/2017 05:55 EEST | Updated 11/08/2017 13:03 EEST

IMEQ Center: Φροντίζοντας το ηθικό του ναυτικού

Το επάγγελμα του ναυτικού είναι ένας επικίνδυνος κλάδος εργασίας, επειδή περιλαμβάνει έναν αριθμό κινδύνων στο χώρο εργασίας σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους, κάτι σπάνιο σε άλλες βιομηχανίες.

Ho New / Reuters

Ποιοι Είμαστε;

Η IMEQ είναι ένας κορυφαίος πάροχος δικτύων ψυχομετρικών αξιολογήσεων (remote online testing) και συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για ναυτικούς.

Ειδικευόμαστε στην επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη ναυτικών με κύριους στόχους τη διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού, των πληρωμάτων και των πλοίων με σκοπό τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου που παρεμποδίζουν την επιτυχή λειτουργία της εργασίας και την ασφάλεια του πλοίου. Το πρόγραμμά μας αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το Πρόγραμμα του Pre-Employment Assessment, το Immediate Crisis Response Center και το Counseling-Consulting Center

Τι κάνουμε;

Αναμφισβήτητα το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα κάθε υγιούς επιχείρησης.

Η ορθή επιλογή και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω έγκυρων αντικειμενικών μεθόδων και αξιόπιστων ψυχομετρικών δοκιμασιών συμβάλλουν στη θετική και αποτελεσματική εργασιακή συμπεριφορά , απόδοση και επιτυχία τόσο του ναυτικού όσο και της εταιρείας.

Η IMEQ προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία για τον υποψήφιο ναυτικό, διαθέτει δίκτυο online συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδική σχεδιασμένα για το ναυτικό του σήμερα.

Το τρίπτυχο πρόγραμμα της εταιρείας εστιάζει τόσο στην επιλογή, αξιολόγηση όσο και στη διαρκή ανάπτυξη και ψυχική στήριξη του ναυτικού δεδομένου των αυξημένων ποσοστών ψυχικών διαταραχών, εργασιακού στρες και αυτοκτονιών που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο πληθυσμό.

Γιατί είναι σημαντικό;

Το επάγγελμα του ναυτικού είναι ένας επικίνδυνος κλάδος εργασίας, επειδή περιλαμβάνει έναν αριθμό κινδύνων στο χώρο εργασίας σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους, κάτι σπάνιο σε άλλες βιομηχανίες. Οι ναυτικοί είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες: οι τραχειές θάλασσες και οι καταιγίδες έχουν ως αποτέλεσμα το στρίψιμο του πλοίου, οδηγώντας σε ένα ασταθές περιβάλλον που δυσχεραίνει τη σωματική εργασία, δύσκολες συνθήκες εργασίας όπως υψηλά επίπεδα θορύβου και θερμοκρασίας , αλλά και το κίνδυνο της πειρατείας αλλά και ψυχοκοινωνικοί παράμετροι όπως μοναξιά, μεγάλα διαστήματα στη θάλασσα, το πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον συνθέτουν ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης έντονου ψυχικού στρες και διαταραχών.

Όλο και περισσότερο οργανισμοί και πλοιοκτήτες αναγνωρίζουν ότι οι συνθήκες αυτές, μαζί με τον τύπο του πλοίου, την ελάχιστη επάνδρωση, την ταχεία μετακίνηση, τα μικρά θαλάσσια περάσματα και τις συνθήκες κυκλοφορίας, μπορούν να βρουν τους ναυτικούς να εργάζονται πολλές ώρες χωρίς επαρκή ανάπαυση. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν αναμφισβήτητα σε κόπωση, η οποία έχει δυνητικά καταστροφικές συνέπειες τόσο για το άτομο όσον αφορά τη μειωμένη απόδοση όσο και την κακή υγεία (π.χ. έλκη, υπέρταση και απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα υπερβολικά θορυβωδών μηχανημάτων και κραδασμών) και για το περιβάλλον εάν τα ατυχήματα προκύψουν ως αποτέλεσμα της μειωμένης εγρήγορσης.

Συγκεκριμένα η κόπωση συνδέεται σταθερά με κακή ποιότητα ύπνου, αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, υψηλές απαιτήσεις εργασίας και υψηλό άγχος. Παράμετροι άμεσα συνδεδεμένοι με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ναυτικοί εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, κυμαίνεται γύρω στο 5%, και δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει το κώδωνα για τα αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών αλλά και των ψυχικών διαταραχών, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ηθική μας υποχρέωση να μειώσουμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τους ναυτικούς.

Ας μη ξεχνάμε ότι ένα πλοίο αντικατοπτρίζει ένα κλειστό σύστημα οικογένειας, οι δυναμικές που υφίσταται αυτό το σύστημα αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές των μελών . Άλλωστε σήμερα οι επιστημονικές μελέτες στο χώρο της νευροβιολογίας αποδεικνύουν ότι οι ανώτερες νοητικές διεργασίες όπως η αντίληψη, η συνείδηση, η συγκίνηση και αντιδράσεις αναπτύσσονται μέσα από την εμπειρία και την αλληλεπίδραση του νου με το περιβάλλον.

Η ορθή επιλογή, η επιμόρφωση, και ανάπτυξη του ναυτικού σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις των ψυχοκοινωνικών συνθηκών στο πλοίο συμβάλλουν θετικά στη καταλληλότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα του ναυτικού και της επιτυχίας της εταιρίας.

Γιατί είναι ενδιαφέρον;

Γιατί το περιβάλλον και οι εμπειρίες μας αλληλεπιδρούν με τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη μας, συμβάλλοντας είτε αρνητικά είτε θετικά στην ψυχοκοινωνική και νοητική λειτουργικότητα του ατόμου. Αρνητικές ψυχοκοινωνικές και εργασιακές συνθήκες αυξάνουν το κίνδυνο για νοσηρότητα με σοβαρές συνέπειες για το άτομο, το πλήρωμα, και το περιβάλλον καθώς ενα 80 τοις εκατό των ατυχημάτων οφείλετε στον ανθρώπινο παράγοντα. Λόγω του γεγονότος ότι περίπου 1,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες εργάζονται στη θάλασσα στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και της κρουαζιερόπλοιων , πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα των ναυτικών με μεθοδικότητα, ανοιχτό μυαλό και σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης και ηγεσίας.