Κοινοπρακτική χρηματοδότηση για το έργο 550 ΜWp της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Πτολεμαΐδα

Eurobank και Πειραιώς χρηματοδοτούν το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο της Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Ένας από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ευρώπη που θα καλύπτει σχεδόν το 2,5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και που αποτρέπει την εκπομπή 550 kt διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, είναι αυτό που κατασκευάζεται στην Πτολεμαΐδα.

Το νέο φωτοβολταϊκό έργο «Φοίβη», ονομαστικής ισχύος 550 MWp, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, θα αναπτυχθεί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Απαρτίζεται από τρείς διαφορετικές υποπεριοχές συνολικής έκτασης περίπου 10.000 στρεμμάτων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν περίπου 950.000 Φ/Β πλαίσια bifacial τεχνολογίας. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν σε ιχνηλάτες μονού άξονα (trackers).

Μετά την αποπεράτωση και τη σύνδεση με το Σύστημα, η παραγωγή του Φ/Β Σταθμού αναμένεται να φτάνει την 1 ΤWh, ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 200.000 νοικοκυριών και που πρόκειται να καλύψει σχεδόν το 2,5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, με τη λειτουργία του σταθμού αποτρέπεται η εκπομπή 550 kt CΟ2 ετησίως.

Το επενδυτικό έργο «Φοίβη», συνολικού προϋπολογισμού 368 εκατ. ευρώ εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ύψους 294,4 εκατ. ευρώ, με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους 184 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΤΑΑ, και με συγχρηματοδότηση ύψους 110,4 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς και Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της «Φοίβη» ύψους 73,6 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, επισήμανε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0 έχει ως κεντρικό στόχο την πράσινη μετάβαση, η οποία στηρίζεται στην διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η δανειακή σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ενιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου στη χώρα και μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην επιδίωξη αυτού του στόχου.».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Συνεχίζουμε με την ίδια κι ακόμα μεγαλύτερη δυναμική να εκμεταλλευόμαστε κάθε ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο του ομίλου ΔΕΗ. Στην περίπτωση, όμως, της συγκεκριμένης επένδυσης πραγματοποιούμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, δημιουργούμε το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα, συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Πτολεμαΐδας και κατ’ επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουμε στη συνολική πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας».

Δημοφιλή