Κορονοϊός: Μέτρα στήριξης στους αγρότες από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΈ

Το έκτακτο μέτρο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ASSOCIATED PRESS

Την υποστήριξη κρίσης που τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει σύντομα να είναι σε θέση να πληρώσουν στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ αύξησαν οι Ευρωβουλευτές την Παρασκευή.

Το έκτακτο μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 636 υπέρ, έναντι 21 κατά και με 8 απέχοντες, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν χρήματα της Ένωσης που απομένουν από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για να αποπληρώσουν εφάπαξ αποζημίωση στους αγρότες και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας της COVID-19. Αυτή η στοχευμένη υποστήριξη ρευστότητας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα τους βοηθήσει να παραμείνουν δραστήριοι.

● Έως 7.000 ευρώ για μεμονωμένους αγρότες, έως και 50.000 ευρώ για ΜΜΕ γεωργικών τροφίμων
● Εφάπαξ πληρωτέο έως τις 30 Ιουνίου 2021, οι αιτήσεις θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020
● Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 2% των κονδυλίων για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Περισσότερα χρήματα και χρόνος για να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο θα μπορούσε να φτάσει τα 7.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ περισσότερο από ό, τι προτείνει η Επιτροπή της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Το ποσό για τη χρηματοδότηση του μέτρου στήριξης ρευστότητας πρέπει να περιορίζεται στο 2% του κονδυλίου της ΕΕ για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος, από 1% που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης να δώσουν στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν το μέτρο στήριξης. Παρέτειναν την προθεσμία πληρωμής από 31 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021, αλλά οι αιτήσεις υποστήριξης θα πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο εισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας Νόρμπερτ Λινς είπε χαρακτηριστικά:

«Χαιρετίζω θερμά τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να συνεργαστούν στενά και γρήγορα όταν η γεωργία της ΕΕ χρειάζεται επειγόντως βοήθεια. Έχουμε τώρα δώσει στις χώρες της ΕΕ ένα άλλο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους αγρότες οικονομικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Ευχαριστώ επίσης την Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου για την εποικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία τους».

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανονισμού, όπως εγκρίθηκε από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνήθηκε ανεπίσημα από τα κράτη μέλη, θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο για τελική έγκριση. Μόλις εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά.
Κορονοϊός: Μέτρα στήριξης στους αγρότες από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΈ

Παρασκήνιο

Το έκτακτο μέτρο προτάθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου βοήθειας προς τους αγρότες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Για να εξασφαλιστεί η ταχεία έγκρισή της, η Επιτροπή Γεωργίας ζήτησε να εξεταστεί το σχέδιο νομοθετικής πρότασης με επείγουσα διαδικασία και το διαβίβασε απευθείας στην Ολομέλεια. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, να το βελτιώσουν προτείνοντας τροπολογίες για την αύξηση των ανώτατων ορίων για την ενίσχυση και την παράταση του χρόνου για την θέση των μέτρων σε ισχύ.

Πηγή: iterranews.gr/

Δημοφιλή