Με προσομοίωση ψηφιακού σχεδιασμού τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην Ελλάδα

Η ΕΡΓΟΣΕ εισάγει το καινοτόμο εργαλείο ΒΙΜ στα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Φωτο αρχείου
Φωτο αρχείου
Eurokinissi

Εκσυγχρονίζεται η ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εισάγει την καινοτόμο εφαρμογή Building Information Modelling (ΒΙΜ) στα ήδη δημοπρατημένα έργα της τελευταίας διετίας όσο και στα έξι εμβληματικά έργα που δημοπρατούνται μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Το BIM είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, που επιτρέπει τη δημιουργία προσομοιώσεων ψηφιακού σχεδιασμού. Δημιουργείται δηλαδή μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός έργου και αναπτύσσεται παράλληλα με το πραγματικό έργο κατά το πλήρες χρονοδιάγραμμά του, δηλαδή κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση του.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας στα νέα έργα της ΕΡΓΟΣΕ θα επιτρέψει τον ακριβή σχεδιασμό τους με την εισαγωγή ενός ενιαίου ψηφιακού μοντέλου, πάνω στο οποίο μπορούν να εργαστούν όλοι οι συμμετέχοντας του έργου (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κατασκευαστές, προμηθευτές, επιβλέποντες εργοταξίου κ.α.).
Η εφαρμογή του ΒΙΜ στα νέα σιδηροδρομικά έργα, θα επιτρέψει στην ΕΡΓΟΣΕ πέρα από την ακρίβεια στις μελέτες, να μειώσει το συνολικό κόστος, καθώς η χρήση του αποτρέπει λάθη, υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος, δίνει μια σαφή εικόνα της ποιότητας του κατασκευασμένου στοιχείου εκ των προτέρων και καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, η εφαρμογή της νέας αυτής τεχνολογίας κάνει πιο “πράσινα” τα έργα καθώς θα μειώνει, κατά το δυνατόν, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Με το ΒΙΜ, η ΕΡΓΟΣΕ στοχεύει στη μείωση του μη παραγωγικού χρόνου μεταξύ των απαραίτητων διαδικασιών της νομοθεσίας δημοσίων έργων, καθώς, με την ακρίβεια στους υπολογισμούς του BIM ένα έργο μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζεται πολύ πριν από την πραγματική έναρξή του στο εργοτάξιο. Μπορεί ακόμη να επεκταθεί η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων και άλλων τεχνολογιών κατασκευής εκτός εργοταξίου.
Η ΕΡΓΟΣΕ σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ έχει ήδη προχωρήσει στη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαθέτει ήδη πιστοποιημένα στελέχη στην εφαρμογή ΒΙΜ. Επίσης, στις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ στην παρακολούθηση των εν εξελίξει εργολαβιών που προετοιμάζεται προς δημοπράτηση, υπάρχει η πρόβλεψη για συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών στο ΒΙΜ για την περαιτέρω εμβάθυνση της κουλτούρας του ΒΙΜ στην ΕΡΓΟΣΕ.