ΤΟ BLOG
02/08/2019 12:26 EEST | Updated 03/08/2019 13:51 EEST

Μικρομεσαία επιχείρηση, όπως λέμε μεσαία τάξη

Ήρθε ο καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο πιο ισχυρή είναι η μεσαία τάξη τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η ανάπτυξη της χώρας.

AdrianHancu via Getty Images

Μεσαία τάξη και μικρομεσαία επιχείρηση φαίνεται πως στην Ελλάδα έχουν ένα μεγάλο κοινό: βιώνουν εντονότερα από κάθε άλλον τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπερφορολόγηση, βαθιά ριζωμένη γραφειοκρατία, συμπίεση εισοδημάτων και εσόδων. Με αποτέλεσμα τη σημαντική αποδυνάμωση τους. Η ανασύσταση και των δύο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη φορολογική πολιτική, την επένδυση στην οικονομία της γνώσης και την τεχνολογική καινοτομία.

Ωστόσο, σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον για τις νέες ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (startups), κι έχοντας σχεδόν 25πλασιάσει από το 2010 τον αριθμό τους, το μέλλον τους σίγουρα φαντάζει ευοίωνο. Μάλιστα, παρά τις όποιες δυσκολίες, έχουν έως τώρα πετύχει σημαντικές νίκες και έχουν αναδείξει «πρωταθλητές». Με όπλο τους την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να τους προσδώσουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεόνεκτημα και κερδοφορία σε μία σταθερή βάση. Οι καινοτομικές ευκαιρίες που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση αναμένονται να είναι μεγάλες. Νέες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας θα προκύψουν από τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι οι συνθήκες απαιτούν τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που αυτή τη φορά δε θα στηρίζεται στις εισαγωγές και την εσωτερική κατανάλωση.

Μιλάμε για μια μικρή επανάσταση που θα επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεσαία τάξη. Αυτή τη φορά όχι ως αιμοδότρια του αδηφάγου δημόσιου τομέα. Αλλά ως πρωταγωνίστρια στις κρίσιμες οικονομικές εξελίξεις. Ο επενδυτικός ρυθμός το επόμενο διάστημα θα κριθεί μέσα από την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που, ουσιαστικά, αποτελούν την εικόνα της μεσαίας τάξης στον επιχειρηματικό κόσμο. Πάντως, και οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να συμβάλλουν στο κοινό όραμα για πρόοδο και ευημερία. Η σωστή συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αναβαθμίσει συνολικά το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της χώρας και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά. Με ορατές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.

Ήρθε ο καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο πιο ισχυρή είναι η μεσαία τάξη τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η ανάπτυξη της χώρας.