Νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κρήτη

Υλοποιήθηκε από την Thalis Environmental Services S.A., εταιρεία του ομίλου Motor Oil.
.
.
CREDITS MOTOR OIL

Μια νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Αμάρι του Ρεθύμνου, εγκαινιάστηκε προ ημερών.

Είναι ιδιοκτησία του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης), και υλοποιήθηκε από την Thalis Environmental Services S.A., εταιρεία του ομίλου Motor Oil. Η νέα μονάδα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη μετάβαση της Κρήτης στην κυκλική οικονομία.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, καθώς και στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Ένα έργο που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Thalis, με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων.

Ταυτόχρονα, το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της εταιρείας να αποτελέσει έναν αξιόπιστο σύμμαχο βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρο της κυκλικής οικονομίας, δείχνοντας τον δρόμο για την επόμενη μέρα της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο που τροφοδοτεί την πρόοδο με σεβασμό στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ΜΕΑ αναμένεται να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά ανάκτησης ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονες μεθόδους (όπως η χρήση οπτικών διαχωριστών) και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής ενώ το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 999kW που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Με το έργο αυτό και σε συνδυασμό με την προώθηση της διαλογής στην πηγή, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ακολουθεί μια νέα πορεία συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, ενώ καλύπτει τις ανάγκες 85 χιλιάδων μόνιμων κατοίκων.

«Τα επόμενα βήματα απαιτούν διευρυμένη συνεργασία σε περιφερειακό και εθνικό πλέον επίπεδο και στενότερη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την αναβάθμιση της ΜΕΑ σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης, την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής διαλογής στην πηγή αλλά και την εξασφάλιση της ενεργειακής ουδετερότητας των υποδομών», ανέφερε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Thalis & Γενικός Διευθυντής Waste Management της Motor Oil, Δημήτρης Κονταξής.

Δημοφιλή