Νέες ειδικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη - Σε ελεγκτικό κλοιό τα ακίνητα

Απρίλιο και Μάιο αρχίζει η λειτουργία τους. Ποιες οι αρμοδιότητές τους. Απορρόφηση των υπηρεσιών φορολογίας κεφαλαίου ΔΟΥ της περιφέρειας.
Kypros via Getty Images

Δύο νέες ειδικές μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την στενότερη παρακολούθηση όλων των σταδίων και των διαδικασιών φορολόγησης, καθώς και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, συστήνει η ΑΑΔΕ.

Αμφότερες θα αρχίσουν την λειτουργία τους εντός του Απριλίου και του Μαϊου και πρακτικά θα αποτελούν μια ”εφορία ακινήτων”. Στα δύο Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) περνούν όλες οι υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ σε Αττική και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μεταβιβάσεις, δηλώσεις, φόροι, πρόστιμα, πιστοποιητικά και έλεγχοι που σχετίζονται με τα ακίνητα, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των νέων κέντρων η ενεργοποίηση των οποίων έρχεται την ώρα που το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει φέτος τη διενέργεια 2.500 ελέγχων σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σε στενό ελεγκτικό κλοιό, σύμφωνα με την EΡΤ, παραμένουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση τριών ακινήτων στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε ΦΠΑ, αλλά και οι μεταβιβάσεις ακινήτων με μετρητά μετά τη ριζική απαγόρευσή τους.

Η πρεμιέρα του ΚΕΦΟΚ Αττικής είναι προγραμματισμένη για τις 22 Απριλίου ενώ θα ακολουθήσει στις 13 Μαΐου η λειτουργία του ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης, το οποίο σταδιακά μέχρι τις 20 Μαΐου, θα απορροφήσει τις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου όλων των ΔΟΥ της περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες

Έργο των ΚΕΦΟΚ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή είναι:

-Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ)

-Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων.

-Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.

-Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.

-Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.

-Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

-Η χορήγηση χειρόγραφων πιστοποιητικών.

-Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

-Η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

-Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

-Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.

-Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.

-Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).

-Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

-Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.

-Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δημοφιλή