ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/03/2018 07:49 EET | Updated 06/03/2018 10:20 EET

Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ανοίγει την πόρτα του στους αστυνομικούς

SOOC

Ημέρα ακρόασης προβλημάτων από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνο Τσουβάλα, ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με διαταγή που εκδόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Ο κ. Τσουβάλας προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση σε μία προσπάθεια να γίνεται χωρίς μεσολαβητές ο ίδιος κοινωνός των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Αστυνομίας. Στη σχετική διαταγή αναφέρεται ότι «παρατηρείται το φαινόμενο η βασική υποχρέωση των διοικούντων για μέριμνα και ενδιαφέρον για το προσωπικό να εκπληρώνεται σε μερικές περιπτώσεις κατά τρόπο πλημμελή, με αποτέλεσμα τόσο ο υπογράφων (σ.σ. κ. Τσουβάλας) αλλά και τα μέλη της ηγεσίας του Σώματος να γίνονται καθημερινά αποδέκτες αιτημάτων ακρόασης για ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό, ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί από την υπηρεσία του αιτούντος ή από τα αμέσως προϊστάμενα της υπηρεσίας ιεραρχικά κλιμάκια».

Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε αυτές τις δυσλειτουργίες και έτσι εφεξής θα δέχεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα αστυνομικούς στο γραφείο του. Παράλληλα, η ίδια διαταγή ορίζει ότι μία φορά το μήνα θα κάνουν το ίδιο οι υπόλοιποι πέντε αντιστράτηγοι σε ημέρα που θα ορίσουν οι ίδιοι. Στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη αναφέρουν ότι με την παραπάνω διαδικασία ευελπιστούν ότι θα διευθετούνται προβλήματα που χρονίζουν και τα οποία δεν επιλύονται είτε λόγω «γραφειοκρατίας» είτε λόγω αδιαφορίας συγκεκριμένων αξιωματικών.