ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/04/2019 22:32 EEST

Ο Άρειος Πάγος κλείνει την υπόθεση των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο

Οι δανειολήπτες καλούνται να αποπληρώσουν τα δάνεια με βάση την τρέχουσα ισοτιμία και όχι εκείνη που ίσχυε όταν έκαναν τη σύμβαση με την τράπεζα.

MarekUsz via Getty Images

Έχασαν τη δίκη οι δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου -με ισχυρή πλειοψηφία- με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφασή της απέρριψε αίτηση δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο που ζητούσε να αναιρεθεί η 8713/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας. Η απόφαση ουσιαστικά δικαιώνει τις Τράπεζες, καθώς κρίνει ότι οι δανειολήπτες δεν παραπλανήθηκαν

Στην υπόθεση δανειολήπτρια ζητούσε να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανειακής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ κατά τον χρόνο πληρωμής.

Η δανειολήπτρια είχε λάβει το 2007 δάνειο ύψους 243.225 ελβετικών φράγκων (150.000 ευρώ) κατόπιν προτροπής, όπως υποστηρίζει των υπαλλήλων της Τράπεζας, λόγω του χαμηλού επιτοκίου, και το 2015 μετά τις αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ και φράγκου βρέθηκε να οφείλει 239.041 ευρώ.

Η υπ΄αριθμόν 4/2019 απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, έχει δεσμευτική ισχύ για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις.