Αεροδρόμιο Αθηνών: Oλοκληρώνει έργα συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας»
|
NurPhoto via Getty Images

Ολοκληρώθηκαν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών δύο από τα πέντε σημαντικά έργα της Δράσης «Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών.

Η Ε.Ε. ενέκρινε τη συμφωνία για τη συγχρηματοδότηση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) του προγράμματος, τον Ιούλιο του 2019. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ελληνικός αερολιμένας επιλεγόταν από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – Τομέας Μεταφορών» (Δράση 2017-EL-TM-0158-W, Connecting Europe Facility – Transport Sector), που αφορά στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον τεχνολογικό βραχίονα της δημιουργίας του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (Single European Sky ATM Research – SESAR). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή από τον ΔΑΑ νέων προηγμένων μεθόδων επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης αερολιμενικών πόρων και ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του αεροπορικού έργου και τη βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας στο έδαφος και στον εναέριο χώρο.

Το πρώτο ολοκληρωμένο έργο είναι η ανάπτυξη του Προηγμένου Επιχειρησιακού Μοντέλου (Advanced Concept of Airport Operations), που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALG Globe Infrastructure Advisors SLU και την Innovare, στο πλαίσιο του στόχου ανάπτυξης νέων και προηγμένων ιδεών για τη συνεργατική διαχείριση των λειτουργιών στο αεροδρόμιο. Ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στο έδαφος και στον αέρα, η νέα ιδέα βασίζεται σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας βάσει απόδοσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Χρηστών του Αερολιμένα, ενώ επίσης εστιάζει στην οργανωσιακή και τεχνολογική δομή του βασικού επιχειρησιακού «κυττάρου» διαχείρισης, του Κέντρου Επιχειρήσεων Αερολιμένα «επόμενης γενιάς». Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Νέου Επιχειρησιακού Μοντέλου, τίθενται οι βάσεις για το σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών που αφορούν στη σταδιακή υλοποίησή του.

Το δεύτερο έργο αφορά στο νέο Συνεργατικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αεροδρομίου AMS (Airport Management System), το οποίο θα αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα για λειτουργίες αεροδρομίου υψηλής απόδοσης και πραγματοποιήθηκε από τον ΔΑΑ σε συνεργασία με την SITA Information Networking Computing B.V. Συμβάλλοντας στον Οδικό Χάρτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού του αεροδρομίου, το AMS επιτρέπει την απλοποίηση των λειτουργιών, την ενίσχυση της συνεργασίας στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων και την αποτελεσματική διαχείριση διαδικασιών και πόρων. Καλύπτει ένα σύνολο συστημάτων πληροφοριών, όπως η Επιχειρησιακή Βάση Δεδομένων Αεροδρομίου (AODB), το νέο Σύστημα Διαχείρισης Πόρων (RMS), το νέο Σύστημα Εμφάνισης Πληροφοριών Πτήσης (FIDS), την Πλατφόρμα Συνεργατικής Λήψης Αποφάσεων (A-CDM), καθώς και συμπληρωματικά υποσυστήματα.

«Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιστοποιήσει την απόδοση μέσω ομογενοποίησης και απλούστευσης λειτουργικών διαδικασιών ευρύτερα συνεργαζόμενων επιχειρησιακών ομάδων της αεροδρομιακής κοινότητας, με ευεργετικά αποτελέσματα στην αύξηση της συνολικής απόδοσης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνακόλουθα θα επιφέρει σημαντική βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας του κοινού και θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας ενέργεια και μειώνοντας ρύπους προς όφελος των επιβατών, των κατοίκων της περιοχής των Μεσογείων, αλλά και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα», επισημαίνει ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.