Ο δρόμος προς το ψηφιακό μέλλον

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους παρακάτω δείκτες, κάνοντας στροφή στη δική μας ψηφιακή κοινωνία και οικονομία;
Westend61 via Getty Images

Βάσει του ευρωπαϊκού «Ψηφιακού Δείκτη Οικονομίας και Κοινωνίας», η Ελλάδα κατέχει την τρίτη από το τέλος θέση, ανάμεσα στις 27 χώρες της E.E. Στους πέντε βασικούς δείκτες «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίου», «Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού», «Υποδομή Διαδικτύου και Συνδεσιμότητα», «Χρήση Διαδικτύου από τους Πολίτες» και «Ενσωμάτωση Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις» κατατάσσεται στις 4 τελευταίες θέσεις.

Είναι γεγονός πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης περιόρισε τις επενδύσεις τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, χώρες της Ε.Ε. καλύτερου οικονομικού προφίλ ανταποκρίθηκαν στις νέες ψηφιακές τάσεις και τεχνολογίες, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους.

Η πορεία της ΕΕ προς την ψηφιακή δεκαετία

Ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία σκοπεύει να εκπληρώσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ , για την επίτευξη των στόχων στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών, της ψηφιοποίησης (digitalization) των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα στόχος αποτελεί ο προσδιορισμός και η υλοποίηση ψηφιακών έργων μεγάλης κλίμακας ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται έργα για υποδομές δεδομένων, επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, επικοινωνίες 5G, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ασφαλής κβαντική επικοινωνία, δημόσια διοίκηση, τεχνολογίες blockchain, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ψηφιακές δεξιότητες.

«Ελλάδα 2.0» για το ψηφιακό άλμα

Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, γνωστό και ως «Ελλάδα 2.0», καλύπτει πλήρως τα 440 έργα που περιγράφονται στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ορίζοντα υλοποίησης το 2025, με 150 από τα αυτά τα έργα να βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης.

«Με το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης μπορούμε πολύ πιο σύντομα από όσο υπολογίζαμε, να δρομολογήσουμε την ενίσχυση των υποδομών και τη μετάβαση στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» δηλώνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, μαζί με την πράσινη μετάβαση, την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει έργα, προγράμματα και συγκεκριμένους στόχους, μεταξύ άλλων αναμένεται να είναι η δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026, η μόνιμη θετική επίδραση στο ΑΕΠ και στην απασχόληση εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων και της αύξησης της παραγωγικότητας

Λόγω της πανδημίας, η ψηφιοποίηση του Δημοσίου ξεκίνησε από τον τομέα της Υγείας. Το επόμενο διάστημα σειρά έχουν τομείς στους οποίους κυριαρχεί η διακίνηση εγγράφων, όπως η Δικαιοσύνη, η Εργασία και η Κοινωνική Ασφάλιση. Ο προγραμματισμός του υπουργείου περιλαμβάνει εκ των άλλων την Παιδεία, τις Μεταφορές, τη Γεωργία και το Περιβάλλον. Στον τομέα των υποδομών, αποτελεί γεγονός πως η χώρα έχει να καλύψει ένα μεγάλο κενό στις τηλεπικοινωνίες όπου χρειάζεται να μεταβεί από το παλιό δίκτυο χαλκού στις οπτικές ίνες.

Με ορίζοντα το 2025, η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της καθημερινότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρόσφατη οικονομική κρίση δεν βοήθησε να ακολουθήσουμε την ψηφιακή επανάσταση αντίστοιχα με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Είναι υποχρέωσή μας προς τις νέες γενιές να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους, μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Δημοφιλή