Ο κίνδυνος των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων

Η μεγάλη κατανάλωση πολύ επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται άμεσα με υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου, εμφράγματος και πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με τελευταία μελέτη