Ο ρόλος και η χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Ιστότοπου για την Ένταξη

Ένα εργαλείο έρευνας για την υποστήριξη της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.
verve231 via Getty Images

Είναι αλήθεια, ότι η μεταναστευτική/προσφυγική κρίση, που κορυφώθηκε την περίοδο 2015-2016 έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα στις χώρες πρώτης υποδοχής. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού για την Μετανάστευση (IOM), μόνο την διετία 2015-16 οι μεικτές μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη ανήλθαν περίπου στο 1,5 εκ. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε παρέμειναν στις χώρες πρώτης υποδοχής, είτε κατευθύνθηκαν βορειότερα (κυρίως στην Γερμανία.) Ανέκυψε, έτσι, η ανάγκη προώθησης πολιτικών, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της εισόδου ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, αλλά και για την υποστήριξη της ένταξης αυτών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Οι πολιτικές ένταξης αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα συγκροτημένο, ενισχυμένο και σύγχρονο πλαίσιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίες τους. Άλλωστε, στις Βρυξέλλες, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ομαλή ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη-μέλη είναι σαφώς προς το συμφέρον των ίδιων των κρατών αυτών αλλά και της Ένωσης εν γένει.

Μια από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την παροχή πληροφοριών και ανάδειξης καλών πρακτικών για την ένταξη μεταναστών αποτελεί και ο Ευρωπαϊκός Ιστότοπος για την Ένταξη (European Website for Integration -EWSI). Απευθύνεται, κυρίως, σε υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής (policy makers) σε ζητήματα μετανάστευσης, αλλά και ερευνητές καθώς και το ευρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για τις πολιτικές ένταξης στις χώρες μέλη της ΕΕ. Το EWSI λειτουργεί και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, συντονιστής του έργου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ποια όμως είναι τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της πλατφόρμας;

Η Ιστοσελίδα προσφέρει αξιόπιστη και διασταυρωμένη ενημέρωση, απέναντι σε πρακτικές παραληροφόρησης. Παρακολουθώντας την ροή ειδήσεων σε ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό/προσφυγικό, διαπιστώνει κανείς ότι αποτελούν προνομιακό πεδίο ανάπτυξης φαινομένων fake news και παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερα, η ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση και επιρροή των social media αποτελεί εξέλιξη-καταλύτη για την διόγκωση του προβλήματος. Θυμόμαστε όλοι κραυγαλέες περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια: από τον κτηνοτρόφο στην Μόρια που, ο όπως ίδιος υποστήριξε, βρήκε δύο πρόσφυγες να τεμαχίζουν ένα αρνί που του είχαν κλέψει, μέσα στο χωράφι του, ενώ αποδείχτηκε ότι το περιστατικό αποτελούσε αποκύημα φαντασίας των τοπικών ΜΜΕ με στόχο την διασπορά ψευδών εντυπώσεων μέχρι το περιστατικό με τον γιγαντιαίο σταυρό στην Λέσβο τον οποίο, δήθεν, κατέστρεψαν πρόσφυγες από την Λέσβο. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα του EWSI έχει ρόλο στην προσπάθεια άμβλυνσης τέτοιων φαινομένων.

Σημαντικό κομμάτι του έργου επίσης, είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών από οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, καταγράφονται δράσεις που πραγματοποιούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς και Οργανισμοί, οι οποίοι έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Μετά το 2015 είχαμε μεγάλη συσσώρευση MKO και οργανισμών που συνέδραμαν στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Όπως, όμως, τονίζεται και σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη το 2017, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί σημαντική έλλειψη συντονισμού μεταξύ των οργανώσεων, του Υπουργείου και άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων. Αυτόματα, λοιπόν, ο ρόλος του EWSI αναβαθμίζεται, καθώς εκεί συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι δράσεις και οι καλές πρακτικές γύρω από τέτοια ζητήματα. Παράλληλα προβάλλονται πετυχημένες δράσεις με στόχο την ενσωμάτωση στην Ελλάδα.

Η σημερινή συγκυρία και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω απαιτούν σωστή ενημέρωση, και εγρήγορση. Γι’αυτό το λόγο, η ανάδειξη του ζητήματος της ομαλής ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, όπως επίσης και η προβολή των ευκαιριών και των θετικών προοπτικών που προκύπτουν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ιστοσελίδας για την Ένταξη αποκτά λοιπόν ιδιαίτερη αξία στην προσπάθεια αυτή.

Δημοφιλή