Οι 15 μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν επικίνδυνα

Τι σημειώνεται στην έκθεση της Κομισιόν.
erhui1979 via Getty Images

Σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα τα μέτωπα των μεταρρυθμίσεων εντοπίζει η Κομισιόν στην έκθεση της για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Οι επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων κατά την παρουσία τους στην Αθήνα, αλλά και κατά την ανταλλαγή στοιχείων με την κυβέρνηση έχει εντοπίσει μια σειρά από καθυστερήσεις αναφορικά με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων τις οποίες οι Θεσμοί θεωρούν σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Συγκεκριμένα στην έκθεση της Κομισιόν σημειώνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις:

1. Υγειονομική περίθαλψη - Clawbacks. Η Κομισιόν αναφέρει οτι η υλοποίηση της δράσης υπολείπεται του στόχου καθώς δεν έχει γίνει το 62% της διαδικασίας και ”η δημιουργία νέων clawbacks είναι υψηλή“

2. Φορολογία- ΕΝΦΙΑ. Έχει καθυστερήσει ο νέος κύκλος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών μέχρι τα μέσα του 2019. Η Κομισιόν ζητά να προετοιμαστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα και η δημοσιονομική ανάλυση για την εναρμόνιση του ΕΝΦΙΑ.

3. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων. Για ακόμα μια φορά οι Θεσμού ασκούν έντονη κριτική για την καθυστέρηση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. ”Ο ρυθμός μείωσης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζουν να δημιουργούνται νέες οφειλές ιδίως στους τομείς των Ταμείων, και των νοσοκομείων”. Ζητούνται μέτρα επιτάχυνσης.

4. Κοινωνική προστασία. Έχει καθυστερήσει ο προσδιορισμός των νέων κριτηρίων για τον προσδιορισμό της αναπηρίας βάσει λειτουργικής αξιολόγησης. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της θα ολοκληρωθεί μόνο προς το τέλος του 2019.

5. Χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το σχέδιο μείωσης των NPLs έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο. Η πρόταση για εξυγίανση των χαρτοφυλακίων δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Το σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019. Επίσης θα απαιτηθεί στενή παρακολούθηση όσον αφορά την έγκαιρη υλοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή και την επεξεργασία των αιτήσεων για τον νέο Ν. Κατσέλη. Οι αρχές επίσης δεσμεύτηκαν να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν τους επόμενους μήνες με ολιστικό τρόπο τα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας.

6. Δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών για την έναρξη της φάσης ΙΙ του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).


7. Κεφαλαιακοί έλεγχοι. Συνέχιση της χαλάρωσης των ελέγχων κεφαλαίου σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη. Οι έλεγχοι του κεφαλαίου ακολουθούν τον δημοσιευμένο χάρτη, αν και δεν σημειώθηκε φέτος χαλάρωση στους περιορισμένους εναπομείναντες περιορισμούς που εξακολουθούν να υφίστανται.

8. Κτηματολόγιο. Ολοκλήρωση της κατάρτισης των υπόλοιπων δασικών χαρτών. Στην έκθεση της Κομισιόν γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται από τη Βουλή και στον στόχο για ολοκλήρωση των δράσεων έως τα μέσα του έτους.

9. Ενέργεια. Για το μοντέλο Target το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι ανέφικτο και η ανάπτυξή του πριν από το 2020 δεν θα είναι δυνατή.

10. Ιδιωτικοποιήσεις. Στα ΕΛΠΕ δεν υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές, ενώ στην Μαρίνα Αλίμου υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές και τα επόμενα βήματα αφορούν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τέλη Ιουνίου) και την υπογραφή της Συμφωνίας Παραχώρησης (τέλος Ιουλίου).

11.Ιδιωτικοποιήσεις. Η διατήρηση της προόδου προς την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έως το τέλος του 2019 απαιτεί μία σειρά από ενέργειες στην Εγνατία ΑΕ, στην ΔΕΠΑ, στους περιφερειακούς λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, στον ΔΑΑ και στην ΕΥΔΑΠ.

12. Υπερταμείο. Ο διορισμός των επαγγελματικών μελών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων μη εισηγμένων ΔΕΚΟ (ιδίως των εκτελεστικών μελών) εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση λόγω του χαμηλού επιπέδου αμοιβής, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω νομοθετικής δράσης, αναφέρεται.

13. Δημόσια διοίκηση. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως τον Ιούνιο του 2019 και νομικές τροποποιήσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

14. Δημόσια διοίκηση. Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου αξιολογήσεων και κινητικότητας.

15 Δημοσιονομικό. Αναφέρεται το δημοσιονομικό κόστος μεγαλύτερο του 1% του ΑΕΠ των νέων μέτρων και το γεγονός ότι ”η υιοθέτηση των νέων δημοσιονομικών μέτρων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και μετά”, αφήνοντας όμως τις οριστικές εκτιμήσεις τους για την έκθεση του φθινοπώρου.

Popular in the Community