Οι εκπομπές άνθρακα ανά επιβάτη αεροσκάφους μειώθηκαν περισσότερο από 50% σε 30 χρόνια

Μέχρι το 2050, στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές στα επίπεδα του εξαμήνου του 2005.
|
Associated Press

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανά επιβάτη, έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50%, σε σχέση με το 1990. Μάλιστα, μέχρι το 2050, στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές στα επίπεδα του εξαμήνου του 2005.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επενδύσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέα αεροσκάφη από το 2009 και επιπλέον έχουν συνάψει συμφωνίες προμήθειας βιώσιμων καύσιμα (SAF – μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα) ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η IATA ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση των αερομεταφορών στα αειφόρα καύσιμα, ως μέρος του Green Deal.

Η βιομηχανία πιστεύει ότι η επίτευξη του 2% του παγκόσμιου καυσίμου για αεροσκάφη, από μη ορυκτές πηγές μέχρι το 2025, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημείο ανατροπής των δεδομένων. Ηδη. λειτουργούν 14 μονάδες παραγωγής, ενώ άλλες είναι υπό κατασκευή ή στα τελικά στάδια χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η καθιέρωση του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία (CORSIA) θα εξασφαλίσει ουδέτερη ανάπτυξη άνθρακα στις διεθνείς πτήσεις από το 2020 και θα αυξήσει περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματοδότηση του κλίματος.

Από την ανάλυση της IATA, προκύπτει ότι οι προσπάθειες για την εκούσια κατάργηση των αεροπορικών ταξιδιών μέσω των φόρων στους επιβάτες, είναι αναποτελεσματικές και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος CORSIA έγκειται στο παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής του. Εκτιμάται ότι θα μειώσει τις εκπομπές κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια τόνους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αλλά η παγκόσμια καλή θέληση για την εφαρμογή της CORSIA τίθεται σε κίνδυνο από τις κυβερνήσεις που εισάγουν ένα συνονθύλευμα φόρων για τον άνθρακα, σε χώρες όπως: Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και Ελβετία.

Η φορολόγηση που αποσκοπεί να σταματήσει τους ανθρώπους από το να ταξιδεύουν, θα κάνει τα ταξίδια ακριβότερα, αλλά δεν θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων.

Μακροπρόθεσμα, η αεροπορία έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών με καθαρότερη τεχνολογία, με ηλεκτρική και υβριδική πρόωση των αεροσκαφών. Αυτό θα απαιτήσει έναν χρηματοοικονομικά αξιόπιστο τομέα αερομεταφορών, ικανό να χρηματοδοτήσει τις σημαντικές επενδύσεις που θα χρειαστούν για να καταστεί βιώσιμη η πτήση.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα