ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/10/2015 17:25 EEST | Updated 05/10/2015 17:35 EEST

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Ύφεση 1,3% και αύξηση της ανεργίας στο 25,8% το 2016

3quarks via Getty Images
digital visualization of an broken euro coin

Υπό την πίεση της ύφεσης και με τον εφιάλτη της ανεργίας να αυξάνεται θα πορευθεί η Ελληνική Οικονομία και το 2016. Τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,3% φέτος και 1,3% το 2016, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί από το 25,4% φέτος σε 25,8% το επόμενο έτος.

Πτωτικά θα κινηθεί και η ιδιωτική κατανάλωση μετά από αύξηση 1,3% το 2014. Οι προβλέψεις για το 2015 είναι -1,6% και -2,3% του χρόνου. Παρ' όλα αυτά στο προσχέδιο προβλέπεται ότι οι επενδύσεις θα επανακάμψουν και μετά από πτώση 16,5% φέτος θα υπάρξει αύξηση κατά 4,5% το 2016, με τον πληθωρισμό να επανέρχεται μετά από χρόνια στο 1,3% μετά από αποπληθωρισμό σε μέσα επίπεδα 0,5% φέτος.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2015 θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 0,24% του ΑΕΠ ενώ το 2016 αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα 0,52% του ΑΕΠ.

Υστέρηση εσόδων, περικοπή δαπανών

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 49.462 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,8% περίπου, έναντι των εκτιμήσεων του 2015.

Η αύξηση αυτή, οφείλεται τόσο στην αναμενόμενη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όσο και στα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας.

Ειδικότερα:

• Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 19.926 εκατ. ευρώ. Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 957 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της είσπραξης, τους πρώτους μήνες του 2016 των δύο δόσεων του ΕΝΦΙΑ του έτους 2015. Ωστόσο, το ποσό αυτό, σε δημοσιονομική βάση, θα υπολογισθεί στο έτος 2015,

• Οι έμμεσοι φόροι, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ποσό των 24.874 εκατ. ευρώ και,

• Τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις προβλέπονται στα 2 δισ. ευρώ περίπου. Το σημαντικό μέρος των εσόδων αυτών θα προέλθει από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα μη τακτικά έσοδα στο 2016, είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά του 2015, λόγω της μειωμένης πρόβλεψης για είσπραξη εσόδων από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας από τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και των εσόδων από ANFAs και SMPs.

Τα έσοδα του ΠΔΕ εκτιμώνται σε 3.882 εκατ. ευρώ, σε ταμειακή βάση, και 3.866 εκατ. ευρώ, σε δεδουλευμένη βάση.

Στον Προϋπολογισμό του 2016 περιλαμβάνονται παρεμβάσεις με κυριότερες αυτές στη φορολογική πολιτική και στην κοινωνική ασφάλιση.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική αφορούν κυρίως:

  • στην αναμόρφωση του κώδικα ΦΠΑ,
  • στην αναμόρφωση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
  • στην αύξηση των συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων,
  • στην αύξηση προκαταβολής του φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες,
  • στην αύξηση συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια και
  • στην επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών του ΟΠΑΠ από παιχνιδομηχανές.

Οι παρεμβάσεις στην κοινωνική ασφάλιση αφορούν κυρίως:

  • στην εξοικονόμηση από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
  • στις εισφορές και λοιπές παροχές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της επιβολής και αύξησης της εισφοράς για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων και
  • στην προσαρμογή του συντελεστή για την παροχή εφάπαξ.

Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 48.935 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 355 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το έτος 2015. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 41.735 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 214 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το έτος 2015. 

Οι δαπάνες για μισθούς, συντάξεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 18.555 εκατ. ευρώ, στις οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν ληφθεί υπόψη και οι επιπτώσεις από:

• Την αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου,

• Τη μείωση των εκτιμώμενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης,

• Τη διαφορά αποδοχών σε ετήσια βάση από την επαναφορά υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή είχαν απολυθεί.

Περικοπές σε ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία

Οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 13.793 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται για την αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία (επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, απόδοση πόρων στο ΑΚΑΓΕ καθώς και σε άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).

Sponsored Post