ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/06/2018 16:29 EEST

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης: Από το Grexit... στην Αντιπροεδρία

Nikos Libertas / SOOC

Με άρωμα ελληνικό πλέον ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης, αφού η νέα Αντιπρόεδρος του είναι Ελληνίδα, γεγονός που έρχεται να ισοσκελίσει την περσινή παραλίγο αναστολή της λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ λόγω μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ειδικότερα, πέρσι η Ελλάδα κινδύνευε να βγει εκτός Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαπίστευσης γεγονός που θα είχε άμεσο κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς θα οδηγούσε στον αποκλεισμό των ελληνικών προϊόντων από τις διεθνείς αγορές.

Η λύση δόθηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε, καθώς λίγες μόλις ημέρες πριν ληφθεί η απόφαση για την αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση κατατέθηκε η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση. Στόχος της ρύθμισης ήταν η συμμόρφωση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον κοινοτικό κανονισμό 765/2008, ειδικά σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη αμεροληψία και ανεξαρτησία των υπηρεσιών διαπίστευσης και την επιτρεπόμενη χρησιμοποίηση των πλεοναζόντων εσόδων του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης.