ΤΟ BLOG
13/01/2018 10:02 EET | Updated 13/01/2018 10:02 EET

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα Ελαφρά Ηλεκτρικά Οχήματα

Ως μέσο για μια βιώσιμη και ασφαλή αστική κινητικότητα

3alexd via Getty Images

Η ηλεκτροκίνηση κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή της στις ευρωπαϊκές χώρες. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουν. Οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων ηλεκτροκίνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Παρίσι, το Λονδίνο αλλά και κάποιες γερμανικές πόλεις όπου έχουν ενσωματώσει τα ηλεκτρικά οχήματα στην καθημερινότητά τους.

Η χώρα μας στον τομέα αυτό παρουσιάζει υστέρηση. Η απουσία κινήτρων, η έλλειψη υποδομών, αλλά και το υψηλό κόστος κτήσης των ηλεκτρικών οχημάτων φαίνεται να είναι κάποιες από τις βασικές αιτίες. Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, ICCS και συγκεκριμένα η ομάδα I-Sense, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο ELVITEN 2020. Το έργο αυτό, αποτελούμενο από 21 μέλη, προερχόμενα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να καταστήσει τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, EL-Vs, πιο ελκυστικά και να τα ενσωματώσει στα δίκτυα μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας. Η κοινοπραξία του ELVITEN θα καταβάλλει από κοινού προσπάθεια να αντιμετωπίσει κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη πληροφόρησης και τη χαμηλή επίγνωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων, EL-Vs.

Ο στόχος των εταίρων είναι η εξοικείωση των χρηστών με τα οχήματα EL-Vs και η ενθάρρυνση της χρήσης τους τόσο για ιδιωτική μετακίνηση, όσο και για ελαφρές αστικές μεταφορές. Επίσης, η συλλογή δεδομένων πραγματικής χρήσης, ώστε να δημιουργηθούν λεπτομερείς οδηγίες αλλά και αξιοποιήσιμα μοντέλα εργασίας.

Στα πλαίσια του έργου και προκειμένου να συλλεγούν τα απαραίτητα δεδομένα, διεξάγεται ανώνυμη έρευνα. Θα σας πάρει μόνο 10 λεπτά για να συμβάλετε στη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα και κατ’επέκταση στην ανάπτυξη ενός καίριου τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε εδώ.

** Η Έρευνα πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό έργο ELVITEN το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon2020» . Στόχος του έργου είναι να ενσωματώσει τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα (EL-Vs) στα μέσα μεταφοράς και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις σε έξι Ευρωπαϊκές πόλεις (Βερολίνο, Γένοβα, Μάλαγα, Ρώμη, Μπάρι) ανάμεσα τους και μια ελληνική, τα Τρίκαλα, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η γνώμη σας μετράει!