Πού υπερτερούμε και πού υστερούμε σε ανταγωνιστικότητα

Ο περιορισμός της παραοικονομίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Javier Ghersi via Getty Images

Εντυπωσιακά στοιχεία παρουσίασε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, μέσα από την ΠΥΞΙΔΑ 4.0, την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τις προκλήσεις τόσο του διεθνούς όσο και του εγχώριου περιβάλλοντος, τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους, ενώ παράλληλα κατάφερε να συγκεντρώσει ρεκόρ επενδύσεων που αποτελούν πολλαπλασιαστή της αξιοπιστίας και των προοπτικών της χώρας.

Η φετινή 4η έκδοση της ΠΥΞΙΔΑΣ εξετάζει τη συγκριτική επίδοση της χώρας στους πέντε βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας που παρακολουθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας πτυχές της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους που επιδρούν στην παραγωγικότητα, αξιοποιούν την τεχνολογική πρόοδο και παράγουν καινοτομία.

Για πρώτη φορά αναλύει και αξιολογεί το ρόλο των διεθνών μεγατάσεων με έρευνα πεδίου και τη σύνδεσή τους με τους πυλώνες ανταγωνιστικότητας μέσα από τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας, αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις προτεραιότητες που χρειάζονται, για να εδραιωθεί η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός με βιωσιμότητα.

Η εξέλιξη του Δείκτη της Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, όπως εμφανίζεται στους 5 κύριους Πυλώνες, την τετραετία 2019-2023, παρουσιάζει αυξομειώσεις, παραμένοντας σε απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Καινοτομία & Τεχνολογία:

Καλύτερες επιδόσεις: Εξαγωγές προϊόντων υψηλής αξίας, κατασκευές που χρειάζονται υψηλή τεχνολογία και παραγωγή λογισμικού.

Χειρότερες επιδόσεις: Διασύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής έρευνας, ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας στις επιχειρήσεις, ανάπτυξη συστάδων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Κοινωνία & Ταλέντο

Καλύτερες επιδόσεις: Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αριθμός αποφοίτων στις θετικές επιστήμες και κοινωνική ένταξη.

Χειρότερες επιδόσεις: Επαγγελματική κατάρτιση, τεχνολογικές δεξιότητες -Χρήση ΤΠΕ και ενδοεταιρική εκπαίδευση.

Πόροι & Υποδομές

Καλύτερες επιδόσεις: Αποδοχή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, υπηρεσίες μεταφορών, περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Χειρότερες επιδόσεις: Υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, υποδομές Υγείας, υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών

Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Καλύτερες επιδόσεις: Ευκολία έναρξης επιχείρησης, ευελιξία στην αγορά εργασίας και προσέλκυση επενδύσεων.

Χειρότερες επιδόσεις: Υιοθέτηση χρήσης ΤΠΕ από επιχειρήσεις, χρηματοδότηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και εταιρική διακυβέρνηση.

Θεσμοί & Οικονομία

Καλύτερες επιδόσεις: Κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες Υγείας και αίσθημα ασφάλειας.

Χειρότερες επιδόσεις: Νομικό πλαίσιο-Δικαιοσύνη, συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικού τομέα και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους θεσμούς.

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, οι προτεινόμενες αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιδρούν οριζόντια στην οικονομία με αντίκτυπο σε περισσότερους από έναν πυλώνα: Περιορισμός παραοικονομίας, επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης, περιορισμός περιφερειακών Ανισοτήτων και εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών.

Δημοφιλή