Ποιοι θα δουν (και ποιοι δεν θα δουν) μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 2019

Τι θα φέρουν τα νέα εκκαθαριστικά;
Karsten Jung via Getty Images

Μειωμένα για ακίνητα μικρής αξίας και χωρίς αλλαγές για ακίνητα μεγάλης αξίας θα είναι τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία αναμένεται να εκδοθούν τον Αύγουστο για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι αλλαγές δείχνουν ότι ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ θα δουν φέτος μειώσεις έως και 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό μείωσης του κύριου ΕΝΦΙΑ για ακίνητη περιουσία έως και 200.000 ευρώ μπορεί να φτάσει έως και το το 30%. Ωστόσο, το νέο σύστημα βάζει «κόφτη» προκειμένου η μείωση να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις που η μείωση είναι άνω των 100 ευρώ το τελικό ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κάτω από τα 100 ευρώ. Συγκεκριμένα από το ανώτατο όριο των 100 ευρώ θα αφαιρούνται 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι προκειμένου να υπολογισθεί η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και να εφαρμοστούν οι μειώσεις, δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγρών, αγροτεμαχίων κ.λπ.).

Με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει οι τελικές διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ΕΝΦΙΑ του έτους 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

1. Ο κύριος ΕΝΦΙΑ του έτους 2019, θα μειώνεται κατά 30% για κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνολική αντικειμενική αξία της αστικής ακίνητης περιουσίας (των κτισμάτων και των εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων) ανέρχεται μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία τη μείωση αυτή δικαιούνται 3.488.820 φορολογούμενοι.

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η αστική ακίνητη περιουσία (τα κτίσματα και τα γήπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών) έχει συνολική αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 60.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης, όπως θα προκύπτει με την εφαρμογή της έκπτωσης του 30%:

- αν δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ θα χορηγείται ως έχει στον φορολογούμενο

- αν υπερβαίνει τα 100 ευρώ θα περιορίζεται κάτω από τα 100 ευρώ με αφαίρεση από το ποσό αυτό 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ. Π.χ. αν η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων είναι 100.000 ευρώ και η προκύπτουσα μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την εφαρμογή της έκπτωσης του 30% είναι 180 ευρώ, τότε η μείωση αυτή θα περιορίζεται με αφαίρεση ποσού 28 ευρώ από το ανώτατο όριο μείωσης των 100 ευρώ, στο επίπεδο των 72 ευρώ. Το αφαιρούμενο ποσό των 28 ευρώ θα προκύπτει με πολλαπλασιασμό του ποσού 0,7 ευρώ με το 40 που είναι ο αριθμός των χιλιάδων ευρώ αξίας υπερβάλλουσας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ.

Αντίθετα από τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητη περιουσία έως και 200.000 ευρώ, οι υπόλοιποι με περιουσία που ξεπερνά τις 200.000 δεν θα δουν καμία μείωση στα φετινά εκκαθαριστικά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών, από όσους φορολογούμενους κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ, μειώσεις στον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α. το πολύ μέχρι 100 ευρώ θα δικαιούνται περίπου 1,9 εκατομμύρια με περιουσία αξίας μέχρι 202.857,14 ευρώ.

Δημοφιλή