ΕΙΔΗΣΕΙΣ
04/03/2015 05:50 EET | Updated 04/03/2015 05:51 EET

Το έγγραφο Νίτσα για τη «νέα πολιτική κράτησης αλλοδαπών»

archive

Το επίμαχο έγγραφο της Διεύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, έχει τίτλο «Νέα πολιτική σχετικά με τις διαδικασίες κράτησης αλλοδαπών» και φέρει την υπογραφή του προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, υποστράτηγου Γεωργίου Νίτσα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αυτή η νέα πολιτική συνίσταται στο ότι : «Από λήψεως παρούσας όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται στα σύνορα της χώρας μας, μετά τις διαδικασίες ταυτοποίησης, είτε από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, είτε από αστυνομικές υπηρεσίες, δεν θα κρατούνται, αλλά θα τους επιδίδεται απόφαση απέλασης χωρίς κράτηση με προθεσμία προς αναχώρηση διάρκειας (30) ημερών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 5 του Ν. 3386/05, στην οποία θα επικολλάται και η φωτογραφία τους. Στην ίδια απόφαση θα τίθεται ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής τους στα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών (όπου υφίστανται) ή στα Τ.Σ.Φ. ή Τ.Δ.Λ. και όπου υφίστανται [...] Επίσης θα γίνεται μνεία επί της απόφασης και της δυνατότητας οκειοθελούς αποχώρησης με οικονομικά κίνητρα μέσω του Δ.Ο.Μ. ή της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Εφόσον παρέλθει η ως άνω ημερομηνία χωρίς να έχουν αναχωρήσει από τη χώρα, θα συλλαμβάνονται εκ νέου, θα εκδίδονται εις βάρος τους αποφάσεις επιστροφής οι οποίες θα αναβάλλονται για έξι (6) μήνες με τις διαδικασίες και τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Για τους συλληφθέντες στο εσωτερικό της χώρας θα εφαρμόζεται ακριβώς η ίδια διαδικασία (χορήγησης 30 ημερών) και 6μηνη αναβολή σε περίπτωση που δεν θα έχουν αναχωρήσει ».

Εξάμηνη αναστολή εκτέλεσης απέλασης θα δίδεται και σε ήδη κρατούμενους σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης ή σε αστυνομικές υπηρεσίες, «εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας», ανεξάρτητα από τον χρόνο κράτησής τους.

Στη συνέχεια το έγγραφο ορίζει ότι «ελεύθεροι θα αφεθούν - ανεξάρτητα από τον χρόνο κράτησης τους, οι αιτούντες άσυλο και οι ευάλωτες ομάδες, ενώ για τους ανηλίκους να επισπευστούν οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε δομές φιλοξενείας.

Πάντως διευκρινίζεται ότι δεν θα αφεθούν ελεύθεροι όσοι έχουν κατηγορηθεί ή παρουσιάζουν «έντονη και συστηματική» παραβατική συμπεριφορά.

Sponsored Post