Με τη μέθοδο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις το λαδόξυδο έχουν εκδοθεί νομότυπα πολλές οικοδομικές άδειες με υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους.
Alexandros Maragos via Getty Images

Κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2019 θεσπίσθηκε ως θεσμός άμεσης δημοκρατίας η παρ.6 του άρθρου 73 του Συντάγματος με την οποία εισάγεται στη νομοθετική λειτουργία της Βουλής η λεγομένη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα το άρθρο 73παρ.6 Σ. ορίζει: Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατατίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος.

Οι προτάσεις νόμων του προηγουμένου άρθρου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Νόμος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι είναι οι τυπικοί νόμοι, που προβλέπονται από το Σύνταγμα με σκοπό να εξειδικεύσουν τις διατάξεις και να ρυθμίσουν μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής διάταξης διάφορα μερικότερα θέματα, όπως για τη παρούσα διάταξη τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. Σαφώς οι εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι πρέπει να εκδίδονται τάχιστα, ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός του Συνταγματικού νομοθέτη, γιατί μέχρι τη θέσπιση τους η Συνταγματική διάταξη παραμένει ανενεργός και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Όμως ο εκτελεστικός της παραπάνω Συνταγματικής διάταξης νόμος δεν έχει ακόμα εκδοθεί και έτσι η παραπάνω διάταξη είναι ανενεργός και δεν μπορεί να ασκηθεί με βάση αυτή η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί από τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών κείμενο ψηφίσματος το οποίο ψηφίζουν διαδικτυακά οι πολίτες και με το οποίο ζητείται η αναθεώρηση του Συντάγματος, η ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1,3 εκατ. υπογραφές. Σαφώς το παραπάνω ψήφισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι συνιστά λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 6 Σ για να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό διαδικασία, αλλά αποτελεί μοχλό ισχυρής πολιτικής πίεσης για την ταχεία απόδοση της δικαιοσύνης, για τη μη παραπομπή του θέματος στις ελληνικές καλένδες και για τη συνέχιση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης..

Κατά καιρούς και για διάφορα κρίσιμα θέματα, που ενδιέφεραν τη κοινή γνώμη, είχαν συγκεντρωθεί με πρωτοβουλία πολιτών και ιδιωτικών φορέων πλήθος υπογραφών κάτωθι κειμένων διαμαρτυρίας αλλά και προτάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων κυρίως κοινωνικών προβλημάτων, που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και τις εκάστοτε κυβερνήσεις πολλές φορές υπό τη μορφή ψηφίσματος, τα οποία κατά τη συνήθη πρακτική απλά αγνοήθηκαν.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν διαδικτυακά στα Βόρεια Προάστια, στους Δήμους Βουλιαγμένης- Βούλας – Βάρκιζας και Αλίμου και έχουν υπογραφεί από χιλιάδες πολίτες κείμενα εν είδη ψηφίσματος που δηλώνουν τη συμπαράσταση τους στους Δημάρχους στον αγώνα τους για τη κατάργηση των διατάξεων του ΝΟΚ, που λόγω κατάχρησης συνδυαστικών διατάξεων και σωρευτικής εφαρμογής στο πολεοδομικό μέγεθος του ύψους επιτρέπουν την ανέγερση νέων κτιρίων σε ύψος πολύ μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου δηλαδή από τα 14 μέτρα έφθασαν τα 20 με κίνδυνο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου των «Β-Β-Β» να δημιουργηθεί ένα μεσογειακό Ντουμπάι.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χ.Δούκας, ο οποίος με επιστολή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει: Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο, μεγαλύτερα ύψη και άλλους συντελεστές δόμησης και ζητά κατεπείγοντος τον εξορθολογισμό του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης και των χρήσεων γης και καλεί τον Υπουργό να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αποφευχθεί η ανέλεγκτη δόμηση.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω Δημάρχων για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών ακυρώθηκαν αμέσως από τον Αποκεντρωμένο Περιφερειάρχη Αττικής, γιατί εκδόθηκαν καθ’υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά οι κκ Δήμαρχοι δήλωσαν, ότι θα προσβάλλουν αρμόδια την απόφασή του αυτή και ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, που έχει την αμέριστη συμπαράσταση των δημοτών τους..

Το ΣτΕ ακύρωσε κάποιες οικοδομικές άδειες, γιατί έκρινε αντισυνταγματικές κάποιες διατάξεις του ΝΟΚ, που επέτρεπαν την υπέρβαση του ανώτατου ύψους των κτιρίων ( HP 13-7-23 Το ξενοδοχείο Coco mat και ο αρχαιολογικός χώρος). Είναι γεγονός ότι κατόπιν των 37 τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων από το 2012 του ΝΟΚ και με τη μέθοδο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις το λαδόξυδο έχουν εκδοθεί νομότυπα πολλές οικοδομικές άδειες με υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους.

Στις εντεινόμενες διαμαρτυρίες των πολιτών και των ΟΤΑ το αρμόδιο Υπουργείο δήλωσε, ότι μελετάται νομοθετική πρωτοβουλία για την άμεση ρύθμιση του θέματος, αλλά δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα λόγω της έντονης αντίδρασης των μηχανικών- κατασκευαστών και του ΤΕΕ, και των άλλων συμφερόντων που υποκρύπτονται και που μετέχουν στο « Βαθύ Κράτος».

Σε κάθε όμως περίπτωση και επειδή λόγω κομματικής πειθαρχίας οι παρεμβατικές δυνατότητες των βουλευτών έχουν περιορισθεί πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τους άλλους φορείς όχι μόνο να εκφράζουν τη γνώμη τους, αλλά και να λαμβάνεται αυτή υπόψη.

Λέανδρος Τ. Ρακιντζής - Αρεοπαγίτης ε.τ.

Δημοφιλή