Πόσα παιδιά κάνουν οι Ελληνίδες και σε ποια ηλικία - Τα αρνητικά ρεκόρ σύμφωνα με τη Eurostat

Μείωση των γεννήσεων στην ΕΕ υποχώρηση του δείκτη γονιμότητας.
eurostat

Μικρή μείωση των γεννήσεων στην ΕΕ αλλά και αντίστοιχα μικρή υποχώρηση του δείκτη γονιμότητας, δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2017 ενώ η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι μεταξύ των κρατών-μελών που παρουσιάζουν από τα χαμηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017:

-Στην Ελλάδα γεννήθηκαν 88.553 παιδιά, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (47,7%) ήταν πρωτότοκα, το 38,4% δευτερότοκα το 10,3% αφορούσε τη γέννηση τρίτου παιδιού και το και 3,6% τέταρτο κ.ο.κ παιδί. Η Ελλάδα είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον δείκτη γονιμότητας αφού αντιστοιχούν 1,3 παιδιά ανά γυναίκα αντί για 1,59 στην ΕΕ. Η Ελλάδα ανήκει επίσης στην ομάδα των χωρών που οι γυναίκες τεκνοποιούν κυρίως σε ηλικίες άνω των 30.

eurostat

-Στην ΕΕ γεννήθηκαν 5.057.000 παιδιά έναντι 5.148.000 το 2016. Η χρονιά με τον υψηλότερο αριθμό γεννήσεων ήταν το 1964 με 7.811.00 γεννήσεις αλλά έκτοτε το καταγράφηκε μείωση μειώνεται φτάνοντας το 2002 το αρνητικό ρεκόρ των 5.033.000 γεννήσεων. Ακολούθως υπήρξε μια πολύ μικρή αύξηση.

EUROSTAT

-Ο αριθμός των γεννήσεων μεταφράζεται σε 1,59 γεννήσεις (έναντι 1,6 το 2016) ανά γυναίκα στην ΕΕ (από 1,26 στη Μάλτα έως 1,9 στη Γαλλία). Σημειώνεται πως ο υψηλότερος αριθμός γεννήσεων ανά γυναίκα καταγράφηκε το 2010 φθάνοντας το 1,62 το οποίο όμως και πάλι είναι χαμηλό εάν εξετάσουμε την αναλογία γεννήσεων-θανάτων. Υπολογίζεται πως ο ιδανικός αριθμός θα ήταν 2,1.

O υψηλότερος δείκτης γονιμότητας συναντάται, όπως είδαμε, σε Γαλλία (1,9) και ακολουθούν Σουηδία (1.78), Ιρλανδία (1.77), Δανία (1.57) και Ηνωμένο Βασίλειο (1.74) ενώ στις πέντε τελευταίες θέσεις είναι το Λουξεμβούργο (1,39), η Πορτογαλία (1.38), η Ελλάδα (1.35), η Ιταλία και η Κύπρος (1.32), και η Μάλτα (1,26)

EUROSTAT

μέσος όρος ηλικίας κατά την οποία οι γυναίκες στην ΕΕ φέρνουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί είναι τα 29,1 χρόνια (από 26,1 στη Βουλγαρία έως 31,1 στην Ιταλία). H ηλικία γέννησης του πρώτου παιδιού αυξάνεται διαρκώς από το 2013 οπότε ήταν τα 28,7 έτη. Επίσης το 5% των γεννήσεων αντιστοιχούν σε μητέρες ηλικίας κάτω των 20 ετών και το 3% σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Eurostat

Αναλυτικότερα οι Βουλγαρία (26,1), Ρουμανία (26,5), Λεττονία (26,9), Σλοβακία (27,1) και Πολωνία 27,3) παρουσιάζουν τις χαμηλότερες ηλικίες κατά τις οποίες οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Στον αντίποδα οι: Ιταλία (31,1), Ισπανία (30,9), Λουξεμβρούργο (30,8), Ελλάδα (30,4) και Ιρλανδία (30,3).

Επίσης στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία περί το 14% των πρωτότοκων παιδιών έρχονται στο κόσμο από γυναίκες και κορίτσια ηλικίας κάτω των 20 ετών.

Επίσης το υψηλότερο ποσοστό γυναικών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί μετά τα 40 έτη το συναντάμε σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία και Πορτογαλία (σε ποσοστό από 7,3% έως 4,3%).

Eurostat

-Από τα 5.0475.000 παιδιά που γεννήθηκαν τη συγκεκριμένη χρονιά, το 45% ήταν πρωτότοκα, το 36% δευτερότοκα και το 19% το τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. παιδί.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ΕΕ το 81,5% των γεννήσεων αντιστοιχεί στο πρώτο και το δεύτερο παιδί ενώ η γέννηση τρίτου παιδιού αφορά το 12,5% των των γεννήσεων. Μεταξύ των κρατών -μελών ξεχωρίζει η Φινλανδία καθώς μία στις δέκα γεννήσεις αφορά μητέρες που έχουν ήδη τρία παιδιά και ακολουθεί η Ιρλανδία (9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8) η Σλοβακία (8,1%) και το Βέλγιο (8%).

Δημοφιλή