Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν στις χώρες της ΕΕ εξαιτίας ενός σκληρού Brexit

Και πόσες απώλειες θα καταγραφούν στην Ελλάδα.
nuvolanevicata via Getty Images

Μια από τις εκτιμώμενες επιπτώσεις ενός «σκληρού» Brexit είναι και η απώλεια θέσεων εργασίες σε όλα τα κράτη – μέλη της EE. Για άλλες χώρες περισσότερο και για άλλες λιγότερο.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Leuven του Βελγίου εκτιμάται πως στην περίπτωση ενός σκληρού Brexit θα χαθούν1,2εκατ θέσεις εργασίες στις χώρες της ΕΕ.

Φυσικά οι μεγαλύτερες απώλειες εκτιμάται πως θα καταγραφούν στη Μεγάλη Βρετανία ξεπερνώντας τις 520.000 ενώ ακολουθεί η Γερμανία με περισσότερες από 290.000 θέσεις εργασίας. Για τη Γαλλία και την Ιταλία οι απώλειες εκτιμάται πως θα είναι περί τις 140.000.

Στη χώρα μας, αναμένεται να χαθούν 5.570 θέσεις εργασίες ενώ οι λιγότερες θα χαθούν στη Λετονία.

Βέβαια η έκθεση αναφέρεται σε απόλυτους αριθμούς και αν και ο αριθμός θέσεων εργασίας στην περίπτωση κάποιων χωρών μπορεί να μοιάζει μικρός θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί τον πληθυσμό της χώρας, το ενεργό εργατικό δυναμικό και τα ποσοστά ανεργίας για να αντιληφθεί κατά πόσο αυτές οι πιθανές απώλειες θα επηρεάσουν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Στο infographic του Statista εμφανίζονται οι εκτιμώμενες απώλειες θέσεων εργασίας ανά χώρα.

Infographic: Predicted Hard-Brexit Job Losses Across Europe  | Statista You will find more infographics at Statista
Πήγαινε στην αρχική σελίδα