Πόσο Ανατρεπτική είναι η Τεχνολογία Blockchain;

Πόσο Ανατρεπτική είναι η Τεχνολογία Blockchain;
farakos via Getty Images

Για τους μη μυημένους, ο όρος Blockchain αναφέρεται σε μία ανατρεπτική τεχνολογία ικανή να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε σε επίπεδο χρηματικών αξιών, τίτλων ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Η χρήση του επιθέτου ανατρεπτική, ίσως και αποδιοργανωτική, όπως μεταφράζεται ο όρος «disruptive» που συχνά χρησιμοποιείται για αυτή δεν ήταν τυχαία. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία καταφέρνει να συνδυάσει τη διαφάνεια του Ιντερνέτ με την ασφάλεια της κρυπτογραφίας για να προσφέρει ένα ταχύτερο, ασφαλέστερο τρόπο επαλήθευσης σημαντικής πληροφορίας και για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων. Το τελευταίο, πράγματι, είναι ικανό να αποδιοργανώσει το παρόν χρηματοπιστωτικό σύστημα, που βασίζεται στην ύπαρξη τρίτων (με τη μορφή τραπεζικών ιδρυμάτων) για την επιβεβαίωση των συναλλαγών.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Blockchain;

Το Blockchain είναι ένας τύπος βάσης δεδομένων που δέχεται ένα πλήθος εγγραφών από τους χρήστες, τις οποίες τοποθετεί σε ένα φύλλο δεδομένων γνωστό ως block. Κάθε χρήστης διατηρεί ένα αντίγραφο αυτού του block. Καθώς οι εγγραφές αυξάνονται, κάθε block συνδέεται με μία γραμμική, χρονολογική σειρά με το επόμενο δημιουργώντας μία αλυσίδα (Blockchain), με τη χρήση μίας κρυπτογραφημένης υπογραφής.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο Blockchain να χρησιμοποιείται σαν ένα δημόσιο λογιστικό βιβλίο (ledger), το οποίο μπορεί να μοιραστεί και να επιβεβαιωθεί από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη. Η ιδιότητα αυτή το καθιστά αποκεντρωμένο (decentralized), μίας και η εποπτεία της ορθότητας της συναλλαγής διαμοιράζεται σε όλους τους χρήστες του και δεν περιορίζεται σε ένα π.χ. χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τι καθιστά την τεχνολογία Blockchain ανατρεπτική;

Αν και κάπως πρώιμο, η χρήση της τεχνολογίας Blockchain και των κρυπτονομισμάτων, το άμεσο παράγωγο αυτής, είναι ικανή να εμποδίσει την εμφάνιση χρηματικών απατών. Η χρήση των έξυπνων συμβολαίων – προγράμματα και πρωτόκολλα που διευκολύνουν την πραγματοποίηση των όρων μίας συμφωνίας αφού έχουν τηρηθεί οι διάφοροι όροι και η εκ ορισμού της τεχνολογίας καταγραφής όλων των συναλλαγών σε συνδυασμό με την κρυπτογραφική μοναδικότητα των νομισμάτων θα ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες διαπροσωπικών ή και εταιρικών απατών μέσω «λογιστικών μαγειρεμάτων».

Το Blockchain είναι ένα διμερές σύστημα. Ο εξοστρακισμός των ενδιαμέσων επομένως οδηγεί σε εκμηδενισμό των τελών των συναλλαγών ή των συναλλαγματικών διαφορών που χρεώνονται από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι επιπρόσθετες χρεώσεις μπορεί να αφορούν επίσης νομικές, μεσιτικές, ή άλλους είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να μετριάσει τις προκλήσεις ρευστότητας παρέχοντας ένα τρόπο μείωσης της τριβής μέσω της μαθηματικής επικύρωσης των συναλλαγών. Μόλις η συναλλαγή επιβεβαιωθεί, παρέχεται μία ενοποιημένη, ανθεκτική στην παραβίαση ορατότητα στο αρχείο συναλλαγών. Η χαμηλή τριβή και η καλύτερη ορατότητα βελτιώνουν την απόδοση όλων των τύπων των συναλλαγών, όχι μόνο των συναλλαγών ομολόγων και άλλων τίτλων.

Με την πρώτη ματιά, η τεχνολογία αυτή αποτελεί απειλή για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ωστόσο, μπορεί να επιφέρει σημαντική στην αποτελεσματικότητα τους. Αντί της συμμετοχής πολλών ανθρώπων στη διαδικασία επικύρωσης μίας συναλλαγής και μία γραφειοκρατικής διαδικασίας που διαρκεί μέρες ή εβδομάδες για διακρατικές συναλλαγές, η μαθηματική επικύρωση μπορεί να επιβεβαιώσει μεγάλο όγκο συναλλαγών αυτοματοποιημένα. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει στην κατάσταση των άμεσων συναλλαγών, εκσυγχρονίζοντας τη βιομηχανία.

Τέλος, η τεχνολογία Blockchain διαθέτει τη δυναμική να εισβάλλει σε ποικίλες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων της μουσικής, του μάρκετινγκ, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης και αλλού. Ο καταιγισμός ιδεών για συσχετιζόμενες εταιρίες και πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικός και αποδίδει καρπούς. Πολλές εταιρίες ακόμα και χώρες πειραματίζονται ενεργά με την νέα τεχνολογία και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.

Η τεχνολογία Blockchain είναι απλά στην αρχή της και έχει σαφώς τη δυναμική να αλλάξει συνήθειες, μεθοδολογίες και συστήματα. Ωστόσο, οι αδυναμίες της τεχνολογίας είναι ορατές ακόμα και στους πιο πιστούς οπαδούς της. Για παράδειγμα, το περιβαλλοντολογικό κόστος, η έλλειψη κανονισμών, η πολυπλοκότητα της και τα τεχνικά της προβλήματα είναι μερικά από τα τρωτά της σημεία. Όπως και να έχει, αποτελεί σίγουρα μία εναλλακτική για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του τρέχοντος χρηματοοικονομικού συστήματος που είναι αρκετά, εμφανή και σημαντικά και μάλιστα αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία του Blockchain μετά την αμερικανική τραπεζική κρίση του 2008.

Δημοφιλή