Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων η Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου για την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο

Στόχοι η στήριξη της ελληνικής ομογένειας και η προσέλκυση επενδύσεων.
HuffPost Greece

Η κυβέρνηση διόρισε την Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου Πρέσβυ εκ προσωπικοτήτων για μια περίοδο 24 μηνών και με καθήκοντα την πρόωθηση της εικόνας και του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στο εξωτερικό, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας. Η κυρία Παναγοπούλου θα αρχίσει άμεσα να ασκεί τα καθήκοντά της, αμισθί.

Στο επίκεντρο της δράσης της θα βρίσκεται η έννοια του Οικουμενικού Ελληνισμού, όπως υπογράμμισε και η ίδια πρόσφατα, κατά την ομιλία της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών:

«Η ανασυγκρότηση της οικονομίας μας και η επανατοποθέτηση της Ελλάδας στο παγκόσμιο περιβάλλον, ξεκινά, από τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επανένωση του Ελληνικού δυναμικού, σε πλανητική κλίμακα.

Ξεκινά, από τον Οικουμενικό Ελληνισμό, γιατί, πάνω από όλα, η ανάπτυξη ξεκινά από το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ξεκινά, από τον Οικουμενικό Ελληνισμό, γιατί, η αληθινή δύναμη της Παιδείας, των Αξιών και των Επιστημών που γέννησε η Ελλάδα είναι η αείχρονη και ασύνορη απήχησή τους.

Ξεκινά από τον Οικουμενικό Ελληνισμό, γιατί, η ανάπτυξη στην εποχή μας χρειάζεται κανάλια επικοινωνίας και γέφυρες συνεργασίας, σε όλον τον κόσμο.

Ξεκινά, τέλος, από τον Οικουμενικό Ελληνισμό, γιατί η ιστορία μας έχει διδάξει, ότι είμαστε Έθνος διασποράς και όχι εσωστρέφειας. Είμαστε Έθνος που γονιμοποιεί και όχι έθνος που καταναλώνει τον κόσμο.»

Δημοφιλή