Προσπάθειες για την αύξηση της εισπραξιμότητας των βασικών φόρων από το υπουργείο Οικονομικών
Eurokinissi

Λύση με την οποία θα περιορίσει το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργούν οι φορολογούμενοι αναζητά το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την εισπραξιμότητα των βασικών φόρων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Έχοντας εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό ότι ο προγραμματισμός για την έκδοση των διάφορων εκκαθαριστικών, άρα και η ώρα της πληρωμής των σημαντικότερων φόρων έχει «στριμωχτεί» μέσα σε ένα εξάμηνο, στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν να «απλώσουν» την περίοδο πληρωμής, ώστε να περιορίσουν τις μηνιαίες υποχρεώσεις, αλλά όχι τον τελικό λογαριασμό.

Ο σχεδιασμός αφορά κατά κύριο λόγο τους δύο βασικούς φόρους οι οποίοι επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και αυτοί με τη σειρά τους κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να τους αποπληρώσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η εµπρόθεσµη εισπραξιµότητα του ΕΝΦΙΑ και του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, διαµορφώνεται περίπου στο 75%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το υπόλοιπο 25% οι φορολογούμενοι προσπαθούν να το πληρώσουν με καθυστέρηση ή σε διαφορετική περίπτωση να εντάξουν στη πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Το γεγονός αυτό οφείλεται ότι σε περίοδο 6 μηνών συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος από τις οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα από τον Ιούλιο έως και τον Ιανουάριο οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν:

-Φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων σε τρεις διµηνιαίες δόσεις, Ιούλιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο.

-ΕΝΦΙΑ σε έξι µηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέµβριο έως και τον Ιανουάριο.

-Τέλη κυκλοφορίας έως το τέλος κάθε έτους.

Στις παραπάνω πληρωμές θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι δόσεις για παλαιότερες ρυθµισµένες οφειλές.

Σε αυτό το πλαίσιο και στην προσπάθεια το υπουργείο Οικονομικών να κάνει καλύτερο καταμερισμό μέσα στη χρονιά των πληρωμών προς την Εφορία, εξετάζεται η πληρωµή του φόρου εισοδήµατος να γίνεται σε έξι µηνιαίες δόσεις, αντί των τριών διµηνιαίων που προβλέπονται σήµερα.

Έτσι, ο φόρος εισοδήµατος θα εξοφλείται από τον Ιούλιο έως και τον ∆εκέµβριο. Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει και το σενάριο εφόσον υπάρχει δυνατότητα η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων να ανοίγει νωρίτερα η περίοδος πληρωμής του φόρου να ξεκινά ακόμα και από τον Μάιο. Αντίστοιχα η πληρωµή του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται να γίνει σε δέκα µηνιαίες δόσεις, αντί για τις έξι που ισχύει σήµερα, ώστε η έναρξη πληρωµής του φόρου να είναι τον Μάρτιο κάθε έτους.

Δημοφιλή