Σχεδιάστηκε η κατασκευή νέου οδικού άξονα Καρδίτσα - Καρπενήσι

Ανταπόκριση στον σχεδιασμό του έργου, περιμένει η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
.
.
Handout

Ένα ακόμη οδικό έργο που αφορά δύο Περιφέρειες της χώρας μας, στην Κεντρική Ελλάδα και που θα φέρει πιο κοντά δύο μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας ασφαλέστερες μετακινήσεις, είναι προ των πυλών.

Ο οδικός άξονας που θα συνδέει την Καρδίτσα με το Καρπενήσι έχει μήκος 8,1 χλμ. και ήδη προχωρούν δύο μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για:

- τη μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, (600.000 ευρώ), η οποία έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει οριστική μελέτη οδοποιίας μήκους περίπου 2 χλμ., οριστική γεωλογική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οριστική μελέτη γέφυρας

- τη μελέτη οδικού άξονα 8 χλμ., μέχρι τα όρια του νομού Καρδίτσας (1.249.864,18 ευρώ), για την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης και προχωρά σε υπογραφή σύμβασης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας. Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ. και συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης. Επίσης αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας. Με την Απόφαση 6266/24-12-2018 / ΔΤΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η παραλαβή της εν λόγω μελέτης.

.
.
Handout

Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός (από τη Νεράιδα μέχρι τη νέα γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα), χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα. παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών αριστερόστροφων – δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και σε ορισμένα τμήματα κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων. Παράλληλα, και λόγω του ότι η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται δυσκολίες στη διέλευσή της και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα βελτίωσης της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της , άρα η κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού πρόσβασης προς αυτή είναι μη ασφαλής.

Σημαντικό είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβα με το Καρπενήσι, ειδάλλως κινδυνεύει η μελέτη να παραμείνει «τυφλή» σε σύνδεση. Για το λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών, αρμόδιο για τη δημοπράτηση της αντίστοιχης μελέτης οδού που θα συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι».

Δημοφιλή