Σχεδιάζοντας μια σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η επαγγελματική εκπαίδευση συνιστά αναπόσπαστο τμήμα και επιμέρους έκφανση της συνολικότερης παιδείας που το Κράτος οφείλει να διασφαλίζει για όλους τους πολίτες,
ZeynepKaya via Getty Images

Tου Γιώργου Σταμάτη Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ

Η επένδυση μιας χώρας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης ενισχύει την οικονομική της ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποτελεί ειδικότερη έκφανση της παιδείας που παρέχει στους πολίτες της. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστά μοχλό κοινωνικής κινητικότητας και ποιοτικής εξέλιξης των κοινωνιών μας.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αναδείξει την ανάγκη για ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση σε κομβική προτεραιότητα και οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί από το 2020.

Την περίοδο αυτήν, αναλάβαμε μια νέα μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διασύνδεση της με την αγορά εργασίας. Ο νέος νόμος συνιστά την αφετηρία ενός νέου κύκλου μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, για την ενίσχυση της παιδείας, της καινοτομίας, της έρευνας. Βασική μας στόχευση αποτελεί η παροχή ίσων ευκαιριών για υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλους, με τη δημιουργία νέων σύγχρονων ειδικοτήτων, που καθιστούν τους αποφοίτους πιο ανταγωνιστικούς στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών, στοχεύουμε να δώσουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση νέα προοπτική, καθιστώντας την πιο ελκυστική, έτσι ώστε για αρκετούς συμπολίτες μας να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετασχηματίζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και έχουν ως στόχο την παροχή γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων, και τη διασύνδεση των καταρτιζομένων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας.

Μέσω της δημιουργίας των γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας, που θα καλύπτουν όλες τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχεται επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική υποστήριξη στους καταρτιζόμενους, ώστε να επιλέγει ο καθένας την ειδικότητα που του ταιριάζει. Επιπλέον, στόχος είναι να συνεργάζονται στενά με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και να προωθούν τη σύζευξη των αποφοίτων με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Περαιτέρω, ενθαρρύνουμε τη συμπεριληπτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία, με τη δημιουργία ενός προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στις δομές που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Παράλληλα, αναβαθμίζονται και οι ειδικές για τα άτομα με αναπηρία Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα γραφεία επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη στους καταρτιζόμενους με αναπηρία, αναλαμβάνοντας τη διασύνδεση τους με υποψήφιους εργοδότες, και μεριμνώντας για τη διασφάλιση της δυνατότητας ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων από άτομα με αναπηρία. Έτσι ενισχύεται και θεσμικά η συμπερίληψη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνακόλουθα η ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον ενεργό πληθυσμό της Χώρας και την εργασία.

Επιπρόσθετα, ιδρύονται τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), προσανατολισμένα κυρίως με περιφερειακά και θεματικά κριτήρια, υπό το πρίσμα πολυδύναμων εκπαιδευτικών μονάδων, όπου θα συστεγάζονται και θα αλληλεπιδρούν επαγγελματικά Λύκεια και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών, τη διεύρυνση των γνώσεων και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών. Η θεσμική αυτή παρέμβαση εντάσσεται στη φιλοσοφία δημιουργίας τοπικής επαγγελματικής εκπαιδευτικής κοινότητας και ανάπτυξης της κουλτούρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με καινοτομία και εξωστρέφεια. Η στενή και διαρκής συνεργασία και διάδραση μεταξύ των επιμέρους δομών που θα αποτελούν το campus, προάγει τη δυνατότητα εκπαιδευτικής κινητικότητας των σπουδαστών μεταξύ των βαθμίδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και διευρύνει τις επαγγελματικέ στους προοπτικές. Έτσι, εστιάζουμε σε ειδικότητες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις οι νέοι να βρουν δουλειά και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Τέλος, τα επαγγελματικά Λύκεια αναβαθμίζονται, διότι επεκτείνονται και σε αυτά οι καλές πρακτικές και καινοτομίες που εφαρμόζονται στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, με σημαντικότερη τη λειτουργία εργαστηριακών κέντρων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, κάνοντας την επαγγελματική εκπαίδευση ελκυστική και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει καίριο και πολυδιάστατο ρόλο, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Δεδομένου ότι η επαγγελματική εκπαίδευση συνιστά αναπόσπαστο τμήμα και επιμέρους έκφανση της συνολικότερης παιδείας που το Κράτος οφείλει να διασφαλίζει για όλους τους πολίτες, στόχος μας στα επαγγελματικά Λύκεια δεν είναι μόνο να διαμορφώσουμε άρτια καταρτισμένους μελλοντικούς εργαζόμενους, αλλά κυρίως τους ενεργούς και προοδευτικούς πολίτες του αύριο.

Γιατί εμπνεόμαστε από το βασικό μας όραμα που θα πραγματωθεί μέσω της παιδείας, για την οικοδόμηση μιας ανοικτής, συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας.

Δημοφιλή