Σχεδόν μηδενική η κατάληψη αναδασωτέων εκτάσεων από τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Data: Σε ποσοστό χαμηλότερο από 0,06% καταλαμβάνονται αναδασωτέες εκτάσεις στη χώρα μας από αιολικά πάρκα.
ΑΡΓΟΛΙΔΑ -ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ. 03122023. (Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi)
ΑΡΓΟΛΙΔΑ -ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ. 03122023. (Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi)
Eurokinissi

Tο βασικό συμπέρασμα ποσοτικής και χωρικής ανάλυσης που δημοσιοποίησε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ότι η κατάληψη αναδασωτέων εκτάσεων από αιολικά πάρκα - δηλαδή ανεμογεννήτριες - κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η ανάλυση βασίζεται στα δημόσια διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών και του προγράμματος Copernicus.

Η υπόνοια που διακινείται στο διαδίκτυο ότι «όπου καίγεται μια έκταση, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες» αποδεικνύεται ανακριβής με βάση συγκεκριμένα δεδομένα (data) και καταρρίπτεται.

.
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Μαζί με την μελέτη αυτή, η ΕΛΕΤΑΕΝ δημοσιοποίησε κατάλογο αναλυτικών απαντήσεων σε fake news και ερωτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Πιο αναλυτικά, για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν:

  • Αναλυτικά δημόσια γεωχωρικά δεδομένα των εκτάσεων που επλήγησαν από πυρκαγιά, από 1.1.2008 έως 31.8.2023, μαζί με την πληροφορία για το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς (πρόγραμμα Copernicus).
  • Οι αναδασωτέες εκτάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, έτσι όπως περιέχονται στους ενημερωμένους κυρωμένους δασικούς χάρτες που καλύπτουν όλη την επικράτεια.
  • Τα στοιχεία για τις ανεμογεννήτριες που είχαν εγκατασταθεί έως το τέλος του Ιουνίου 2023 στην Ελλάδα. Ελέγχθηκαν επίσης 65 επιπλέον ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν το Β’ εξάμηνο του 2023.

Από την ποσοτική ανάλυση προκύπτει ότι:

  • Το σύνολο των αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα σε αναδασωτέες εκτάσεις καταλαμβάνει κάτω από το 0,06% των εκτάσεων αυτών.
  • Το ποσοστό κατάληψης μειώνεται σε 0,02% αν ληφθούν υπόψη μόνο τα αιολικά πάρκα που εγκαταστάθηκαν μετά την πυρκαγιά.

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες.

Από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε επίσης ότι σε μια τυχαία περιοχή μπορεί να φθάσει πυρκαγιά είτε πριν είτε μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Και εξ αυτού του λόγου λοιπόν, δεν προκύπτει καμία συσχέτιση.

Ταυτόχρονα με τη μελέτη, η ΕΛΕΤΑΕΝ δημοσιοποίησε κατάλογο αναλυτικών απαντήσεων σε ισάριθμες ερωτήσεις (καλόπιστες και κακόπιστες) που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις αυτές συμπληρώνουν προηγούμενες ανακοινώσεις:

  1. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών επιτρέπεται, υπό όρους, εντός δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Σύνταγμα, το νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος να καταστραφεί η δασική έκταση για να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται.
  2. Αντίθετα, η καταστροφή μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά δυσκολεύει, αδειοδοτικά και κατασκευαστικά, την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των συνοδών τους έργων και δεν προσφέρει πλεονέκτημα (οικονομικό, τεχνικό ή άλλο) κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία.
  3. Τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού δασικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε περιλαμβάνονται παραδείγματα όπου η οδοποιία των αιολικών πάρκων χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση παρακείμενων πυρκαγιών.
  4. Τα αιολικά πάρκα υποχρεούνται και εκτελούν αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτή που καταλαμβάνουν ή ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα σε περιοχές που υποδεικνύουν οι δασικές αρχές. Οι αναδασώσεις αυτές είναι επιπρόσθετες των αποκαταστάσεων των εδαφών στις θέσεις εγκατάστασής τους.
  5. Η οδοποιία των αιολικών πάρκων σχεδιάζεται κατά τις υποδείξεις των δασικών υπηρεσιών και εγκρίνεται από αυτές, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας και στη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Δημοφιλή