Σε πρακτική εξάσκηση καλεί το ΤΑΪΠΕΔ φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αποφοίτους

Έναρξη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
ΤΑΙΠΕΔ

Να μια σημαντική ευκαιρία για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αποφοίτους, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις από πρακτική άσκηση.

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ξεκίνησε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα σε νέες και νέους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας με σύμβαση πρακτικής άσκησης διάρκειας οκτώ μηνών.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με ΑΕΙ θα εφαρμόζεται δύο φορές ετησίως και οι θέσεις εργασίας θα προκύπτουν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Στο πλαίσιο του πρώτου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, το ΤΑΙΠΕΔ καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους να υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων, τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κλιματικής Αλλαγής του Ταμείου.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το αντικείμενο απασχόλησης, τα απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ταμείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hradf.com/programma-mathiteias/.

Δημοφιλή