ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/08/2019 12:07 EEST

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ των ΕΛΠΕ

Η θητεία του έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

Eurokinissi

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη συγκρότησή του σε
Σώμα ως εξής:

-Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος

-Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος

-Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος

-Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος

-Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος

-Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος

-Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος

-Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

-Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος

-Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των
εργαζομένων

-Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των
εργαζομένων.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.