ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28/06/2018 10:44 EEST

Στα 566 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της «γαλάζιας» οικονομίας της ΕΕ: Η Ελλάδα μεταξύ των «Big 5»

PIERRE-HENRY DESHAYES via Getty Images

Η «γαλάζια» οικονομία της ΕΕ- όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ωκεανούς, θάλασσες και παράκτιες περιοχές- αυξάνεται σταθερά, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια έκθεση της Ένωσης για το θέμα.

Με κύκλο εργασιών 566 δισ. ευρώ, ο τομέας παράγει προστιθέμενη αξία 174 δισ. ευρώ και δημιουργεί θέσεις εργασίας για 3,5 εκατ. ανθρώπους. Επίσης, αντιπροσωπεύει το 1,6% των συνολικών θέσεων εργασίας της ΕΕ.

«Με επενδύσεις στην καινοτομία και με την υπεύθυνη διαχείριση των ωκεανών, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, μπορούμε να διπλασιάσουμε τον τομέα με βιώσιμο τρόπο έως το 2030», δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα.

Η Μ. Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν τις μεγαλύτερες «γαλάζιες» οικονομίες της Ευρώπης. Η Ισπανία αντιπροσωπεύει το 1/5 των συνολικών θέσεων εργασίας, και ακολουθούν η Ιταλία, η Μ. Βρετανία και η Ελλάδα. Μαζί, αυτές οι 4 χώρες- μέλη αντιπροσωπεύουν περίπου τις μισές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη «γαλάζια» οικονομία.

Μεταξύ των διαφορετικών τομέων, αυτός των «ζωντανών πόρων» (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ) έχει αναπτυχθεί κατά 22% το 2009-2016. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, σημαντική είναι και η ανάπτυξη των αναδυόμενων τομέων, όπως η βιοτεχνολογία και η offshore βιομηχανία αιολικής ενέργειας.

Sponsored Post