Στα “κάγκελα” οι εξωτερικοί φρουροί Κορυδαλλού

Καταγγέλουν πως είναι «θέμα χρόνου και τύχης πλέον να θρηνήσουμε θύματα ή να γελοιοποιηθούμε από κάποια απόδραση κρατουμένων».
Ìå ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò áðï÷þñçóå áðü ôçí äéêáóôéêÞ áßèïõóá ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý ï êáôçãïñïýìåíïò óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Ãéþñãïò ÃåñìåíÞò ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßéïõ 2019. Ï Ãéþñãïò ÃåñìåíÞò ðïõ êáôçãïñåßôáé ãéá äéåýèõíóç åãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò æÞôçóå ôçí ðñïóôáóßá ôçò Áóôõíïìßáò öïâïýìåíïò åð´éèåóç áðü ôçí ÌÜãäá Öýóóá, êáôá ôçí Ýîïäü ôïõ áðü ôï äéêáóôÞñéï.(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ìå ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò áðï÷þñçóå áðü ôçí äéêáóôéêÞ áßèïõóá ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý ï êáôçãïñïýìåíïò óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Ãéþñãïò ÃåñìåíÞò ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßéïõ 2019. Ï Ãéþñãïò ÃåñìåíÞò ðïõ êáôçãïñåßôáé ãéá äéåýèõíóç åãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò æÞôçóå ôçí ðñïóôáóßá ôçò Áóôõíïìßáò öïâïýìåíïò åð´éèåóç áðü ôçí ÌÜãäá Öýóóá, êáôá ôçí Ýîïäü ôïõ áðü ôï äéêáóôÞñéï.(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Eurokinissi

Σε απόγνωση φέρονται να βρίσκονται οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών Κορυδαλλού, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων πως είναι «θέμα χρόνου και τύχης πλέον να θρηνήσουμε θύματα ή να γελοιοποιηθούμε από κάποια απόδραση κρατουμένων».

Καταγγέλουν επίση πως εγκαταλείπουν τις σκοπιές στις φυλακές για να… φυλάνε ασθενείς κρατούμενους σε διασκορπισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως επιστέγασμα, ήρθε η ανακοίνωση για νέα αναστολή των αδειών τους, την ώρα που ήδη τους οφείλονται ήδη 350 ρεπό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Αττικής (ΣΥΕΦΚΚΑ), την ώρα που «η πολιτική ηγεσία προωθεί τον νέο σωφρονιστικό κώδικα διατυμπανίζοντας και πιθανότατα πιστεύοντας ότι βελτιώνει την κατάσταση στα καταστήματα κράτησης δυστυχώς η πραγματικότητα μας διαψεύδει οικτρά».

Στην έντονη διαμαρτυρία τους προς τις αρμόδιες αρχές ουσιαστικά αναφέρουν πως το ποτήρι ξεχείλισε όταν πριν από μερικά 24ωρα και ενώ μήνες τώρα το συγκρότημα του Κορυδαλλού φρουρείται με ελάχιστες σκοπιές επανδρωμένες, οι εξωτερικοί φρουροί ενημερώθηκαν για άλλη μια αναστολή αδειών από τη διοίκηση του Τμήματος η οποία έρχεται να προστεθεί στις αναστολές αδειών σε όλες τις εορταστικές περιόδους, Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και Πάσχα και στα χιλιάδες ρεπό τα οποία οφείλονται σε 230 Εξωτερικούς Φρουρούς του ΤΕΦΚΚ Κορυδαλλού, καθώς σε κάθε ένα Εξωτερικό Φρουρό οφείλονται άνω των 350 περίπου ρεπό.

Εξωτερικοί φρουροί Κορυδαλλού: Οι φυλάξεις ασθενών

«Αιτία οι αυξημένες για άλλη μια φορά φυλάξεις ασθενών κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής. Συγκεκριμένα καλούμαστε σαν τμήμα να φυλάξουμε 15 ασθενείς κρατούμενους σε 14 φυλάξεις σε 9 διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα!» τονίζουν.

Επισημαίνουν πως «συνολικά απαιτούνται περίπου 120 φρουροί την ημέρα μόνο για τις φυλάξεις ασθενών κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ενώ κανονικά απαιτούνται άλλοι τόσοι για να εφαρμοστεί το σχέδιο ασφαλείας του συγκροτήματος Κορυδαλλού, που επειδή προφανώς και δεν επαρκούν, δεν τηρείται». Σύμφωνα με το Σωματείο μία πρώτη λύση θα μπορούσε να είναι η πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του Τμήματος οι οποίες ανέρχονται σε 115!

Όπως, επίσης, αναφέρουν εξωτερικοί φρουροί εκτελούν παρατύπως άοπλα καθήκοντα και παρόλο που η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία έχει ενημερωθεί , δεν παρεμβαίνει.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Eurokinissi

Δημιουργία ειδικής πτέρυγας σε νοσοκομεία

Στην κραυγή αγωνίας τους, οι εξωτερικοί φρουροί τονίζουν: «Φρουρούμε 14 κρατούμενους , 9 με παθολογικά αίτια σε έξι διαφορετικά νοσοκομεία και 5 με ψυχιατρικά σε 4 διαφορετικά ψυχιατρεία. Πόσο πρέπει να φωνάξουμε και πως να σας πείσουμε για το προφανές, ότι αν δημιουργηθεί μια πτέρυγα με 10 κλίνες για τα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και μία πτέρυγα για τα ψυχιατρικά περιστατικά ΣΕ ΕΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ , το πρόβλημα της κατασπατάλησης του προσωπικού και της ασφάλειας του συγκροτήματος Κορυδαλλού θα λυθεί;».

Παράλληλα, αναρωτιούνται «πόσο δύσκολο είναι στο ψυχιατρείο κορυδαλλού να φυλάγονται οι γυναίκες κρατούμενες όπως στο παρελθόν;». Καθώς όπως λένε «όλες οι γυναίκες κρατούμενες με ψυχιατρικά περιστατικά φρουρούνται σε νοσηλευτικές δομές ακόμα και για το πιο απλό περιστατικό καθώς το ψυχιατρείο κρατουμένων δεν δέχεται γυναίκες (!)».

Στην ανακοίνωσή τους καταλήγουν: «Για άλλη μια φορά σας αναδεικνύουμε τα προβλήματα και τις λύσεις για την Εξωτερική Φρούρηση του μεγαλύτερου Καταστήματος Κράτησης της Χώρας. Είναι θέμα χρόνου και τύχης πλέον να θρηνήσουμε θύματα ή να γελοιοποιηθούμε από κάποια απόδραση κρατουμένων στον Κορυδαλλό».

Πηγή: dikastiko.gr