Στη δημοσιότητα 2.659 δηλώσεις «πόθεν έσχες» πολιτικών για την περίοδο 2016-2018

Αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής.
HuffPost Greece

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης δίνει σήμερα, Πέμπτη, στη δημοσιότητα τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2016, 2017, 2018 (χρήσεις 2015, 2016 και 2017) των πολιτικών προσώπων οι οποίες θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Συνολικά οι δηλώσεις που κατατέθηκαν και δημοσιεύονται είναι 2.659. Από αυτές, οι 934 είναι του έτους 2016 (χρήση 2015), οι 928 του έτους 2017 (χρήση 2016) και οι 797 του έτους 2018 (χρήση 2017).

Δημοφιλή