ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2018 19:36 EEST

Τι αποφάσισε το ΣτΕ για πρώην στελέχη Ντυνάν: Να μη πληρώσουν 3,28 εκατ. ευρώ

George Vitsaras / SOOC

Δεν επιτρέπεται η λήψη οικονομικών μέτρων (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, απαγόρευση μεταβίβασης περιουσίας κλπ) σε βάρος φυσικών προσώπων που διετέλεσαν στη διοίκηση και διαχείριση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου λόγω μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Με απόφασή του δεν θα πληρώσουν 3.282.273 ευρώ που τους είχαν καταλογιστεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χλαμπουτάκης, ο οποίος διετέλεσε 113 μέρες άμισθος πρόεδρος του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», κι ο πρώην αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Ανδρέας Μαρτίνης, ο οποίος ουσιαστικά εκτελούσε, τότε, καθήκοντα προέδρου.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου διετέλεσε 113 μέρες (1 Ιανουαρίου έως 9 Απριλίου 2013) άμισθος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν», αλλά το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων πραγματοποίησε στο «Ερρίκος Ντυνάν» έλεγχο για τις χρήσεις της τριετίας 2010-2013, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή.

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι ενώ το νοσοκομείο υπέβαλε μηνιαίες δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, δεν κατέβαλε τον φόρο. Επίσης, ενώ υπέβαλε μηνιαίες δηλώσεις φόρου ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν πραγματοποιούσε την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου κλπ.

Παράλληλα, για το διάστημα των 113 μέρων, ο έλεγχος καταλόγισε συνολικά μη απόδοση φόρων ύψους 3.282.273 ευρώ.

Κατόπιν αυτών στον πρώην δικαστικό λειτουργό επιβλήθηκαν τα εξής απαγορευτικά μέτρα:

  • Απαγόρευση μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του,
  • Δέσμευση του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών του και
  • Δέσμευση του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του (χρήματα κλπ) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ποσό των 3.282.273 ευρώ κλήθηκαν να το πληρώσουν ο Γεώργιος Χλαμπουτάκης και ο Ανδρέας Μαρτίνης (50% ο καθένας, δηλαδή από 1.641.136 ευρώ).

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέφυγε στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά η ενδικοφανής αυτή προσφυγή του απορρίφθηκε. Κατόπιν προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών, αλλά και εκεί η αίτησή του απορρίφθηκε κι έτσι προσέφυγε στο ΣτΕ.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια την Κωνσταντία Λαζαράκη, εξέδωσε την υπ′ αριθμ. 1769/2018 απόφασή του, με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση του τέως αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, κρίνοντας ότι δεν ήταν νόμιμα τα μέτρα που επεβλήθησαν σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του:

«Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ΚΦΔ, στενώς ερμηνευτέων ενόψει της σοβαρής επέμβασης που ενέχει η ενεργοποίηση των επίδικων μέτρων σε βάρος της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας των καθ′ ών τα μέτρα αυτά προσώπων, δεν επιτρέπεται η λήψη των ως άνω μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν για αυτούς τους παρακρατούμενους φόρους και αποδοτέους κατά την διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από το νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών, πράγμα που συνέβη και εν προκειμένω, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι δυνάμει των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, είχε ανασταλεί η συμφωνία με διάταξη λήψης ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι και τα επίδικα (σ.σ.: ασφαλιστικά μέτρα) προς εξασφάλιση της ικανοποίησης των αξιώσεων κάθε πιστωτή και από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ των οποίων και των αξιώσεων του Δημοσίου από μη καταβολή των επίμαχων φόρων».

Sponsored Post