ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23/04/2018 14:56 EEST

Στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2019 η ρύθμιση για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Eurokinissi

Στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν το 2019 για το φορολογικό έτος 2018 θα ισχύσει η ρύθμιση για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις των συζύγων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατόπιν της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (330/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος), με την οποία κρίθηκε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους να υποβάλει ο καθένας δήλωση φορολογίας  εισοδήματος για τα ατομικά του εισοδήματα και συνακόλουθα να βεβαιώνεται  χωριστά ο φόρος ή απαίτηση για επιστροφή φόρου, η Ανεξάρτητη Αρχή  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπέβαλε σχετική εισήγηση προς την Πολιτική Ηγεσία  του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές  και τεχνικές αλλαγές που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τη νομολογία  του ΣτΕ. Κατόπιν των οδηγιών που δόθηκαν από την Πολιτική Ηγεσία του  Υπουργείου Οικονομικών, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει συνολική ρύθμιση, με βάση  την οποία:

•    σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των δυο συζύγων το επιθυμεί, θα μπορεί να υποβάλει χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος, με χωριστό  υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή  βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

•    εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ  των δυο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση το ισχύον  νομοθετικό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένης της ήδη  θεσμοθετημένης ξεχωριστής εκκαθάρισης των εισοδημάτων των συζύγων,  εξετάζεται η δυνατότητα η υποβολή της κοινής δήλωσης να οδηγεί εξ  ορισμού σε ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

Με σκοπό το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος να είναι τεχνικά άρτιο και να υπάρχει επαρκής  χρόνος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τι επιλογές που  διαθέτουν και την ομαλή τους εξυπηρέτηση, οι σχετικές νομοθετικές  πρωτοβουλίες και οι κανονιστικές και μηχανογραφικές προσαρμογές θα  ισχύσουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και μετά.

Επισημαίνεται για τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα για ξεχωριστή βεβαίωση φόρου ή  επιστροφή φόρου (χωρίς συμψηφισμούς  χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου  μεταξύ των συζύγων), όπως ίσχυσε και στα παλαιότερα φορολογικά έτη,  κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων για διαχωρισμό οφειλής στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.