Τα επόμενα βήματα για τους κατόχους του voucher των 600 ευρώ

Τι προβλέπεται για τους κατόχους του voucher, ποια είναι τα αντικείμενα κατάρτισης και πότε θα καταβληθούν τα 600 ευρώ.
PeopleCert Education
PeopleCert Education

Περισσότεροι από 180.000 επιστήμονες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 100 ωρών τηλεκατάρτισης και είναι δικαιούχοι της προσωπικής «επιταγής κατάρτισης» voucher. Στόχος της δράσης για τους επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία του COVID-19 είναι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους με σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης.

Το πρώτο βήμα μετά την ένταξη στο πρόγραμμα και την απόκτηση του voucher, είναι η ενεργοποίησή του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 15:00. Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και την είσοδο στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου και έπειτα, ενώ όσοι δεν ενεργοποιήσουν το voucher δεν θα ενταχθούν στη δράσης και δεν θα λάβουν το σχετικό επίδομα.

Αρωγός σε αυτή τη διαδικασία είναι η PeopleCert Education, με πολυετή εμπειρία σε καινοτόμα και ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης στις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και μπορεί να δώσει άμεσα πληροφορίες σε όλους τους κατόχους της επιταγής κατάρτισης σχετικά με τα επόμενα βήματα και τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης. Η επιλογή, λοιπόν, του κατάλληλου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) αδειοδοτημένου από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης είναι μια διαδικασία εξίσου σημαντική με την επιλογή της ενότητας που ενδιαφέρει τον καθένα, βάσει και της ειδικότητάς του.

Μετά την επιλογή του προγράμματος η PeopleCert Education θα ενημερώσει αναλυτικά τους δικαιούχους που θα εμπιστευτούν της πλήρως εκπαιδευμένη ομάδας της, για τον τρόπο υλοποίησης της κάθε διδακτικής ενότητας. Όλα τα προγράμματα είναι διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και η κάθε διδακτική ώρα θα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 λεπτά. Η διδασκαλία των προγραμμάτων θα αρχίσει στις 20.4.2020 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο ως στις 30.4.2020.

Προαιρετικά, και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, η PeopleCert Education θα μεριμνήσει για την προετοιμασία όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξάγονται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 31.5.2020. Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, και ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ο κάθε δικαιούχος θα λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200 ευρώ.