Τα βακτήρια μας προειδοποιούν!

Ορισμένα στελέχη βακτηρίων εμφανίζονται ανθεκτικά στα απολυμαντικά διαλύματα των νοσοκομείων.

Video

Δημοφιλή