ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
06/05/2019 07:26 EEST | Updated 06/05/2019 08:36 EEST

Ρύθμιση 120 δόσεων και παραδείγματα ανάλογα το εισόδημα και τις οφειλές

Εν αναμονή της τελικής έγκρισης από τους θεσμούς.

Image by Catherine MacBride via Getty Images

Το τελευταίο «σκανάρισμα» της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία και Δήμους αναμένεται να κάνουν οι Θεσμοί κατά την επίσκεψη τους στην Αθήνα και λίγες ώρες πριν ψηφιστεί από τη Βουλή. Αν και ο έλεγχος της ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί μέσω ανταλλαγής στοιχείων τις προηγούμενες οι μέρες, οι επικεφαλής των Θεσμών θέλουν να «ρίξουν μια τελευταία ματιά» στο νομοσχέδιο, όπως αυτό θα έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμπλοκής για το νομοσχέδιο των 120 δόσεων και πλέον ρίχνουν το βάρος τους στην υπόλοιπη λίστα των παροχών που ετοιμάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση (ίσως ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής) μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. 

Η ρύθμιση στα Ταμεία

Η ρύθμιση για τις οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τις έως και 120 δόσεις και ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ για όλους με εξαίρεση τους αγρότες που η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, θα προβλέπει ότι θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εισφορές για το 2019 προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.  

Σε περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ τα πρόστιμο θα μειώνονται κατά 50%, ενώ αν η εξόφληση της βασικής οφειλής γίνει εφάπαξ, τότε η έκπτωση στα πρόστιμα θα είναι στο 100%. 

Αναφορικά με τις τις οφειλές μη μισθωτών που έχουν δημιουργηθεί από την 1/1/2002 έως και 31/12/2016, θα γίνεται επανυπολογισμός με το νέο καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών. Οι παλαιότερες (έως και το 2001) και οι μεταγενέστερες οφειλές (των ετών 2017 και 2018) παραμένουν ως έχουν χωρίς επανυπολογισμό, αλλά με κούρεμα προσαυξήσεων 85%. 

Η ρύθμιση στην εφορία 

Η ρύθμιση προβλέπει δόσεις που θα διαμορφώνονται με βάση το ύψος του εισοδήματος ανάλογα τον ειδικό συντελεστή. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από το 4% μέχρι και το 25% του ετήσιου εισοδήματος προκειμένου να διαμορφωθεί ο αριθμός των δόσεων και η τελική οφειλή προς την εφορία.  Μέχρι ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ η οφειλή θα μπορεί να ρυθμίζεται σε 120 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η δόση δεν θα είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίστηκε στο 5%. Ωστώσο, οφειλές έως 3.000 ευρώ για φορολογούμενους οι οποίοι το 2017 δήλωσαν ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα ρυθμίζονται άτοκα. 

Ο αριθμός των δόσεων για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προκύπτει από το ύψος της οφειλής αλλά και το ύψος του πραγματικού ατομικού εισοδήματος που έχουν δηλώσει στην εφορία για το 2017.  Συγκεκριμένα ορίζεται ένας συντελεστής αποπληρωμής που αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνει το ετήσιο εισόδημα. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 4% έως 25% και αυτός ορίζει το ποσό που θα αποπληρώνει ο οφειλέτης ετησίως. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 και προκύπτει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Στη συνέχεια το ποσό της μηνιαίας δόσεις διαιρείται με το ποσό της συνολικής οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων. Με την εφαρμογή και του επιτοκίου της ρύθμισης προκύπτει το τελικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης. 

Για παράδειγμα, οφειλέτης με εισόδημα 10.000 € και συνολική οφειλή 3.600 €.

Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 € (γιατί το εισόδημα είναι έως 10.000 €).

Σε άλλο παράδειγμα  οφειλέτης με εισόδημα 21.000 € και συνολική οφειλή 30.000 €.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 € Χ 8% = 80 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 € / 48,33 = 620.
Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

Επίσης, εάν  οφειλέτης με εισόδημα 30.000 € και οφειλή 6.000 € η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 8% = 400 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ 10% = 500 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

Σε άλλο παράδειγμα  οφειλέτης με εισόδημα 30.000 €, οφειλή 6.000 € και ένα (1) τέκνο. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (4-1)=3% = 150 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (6-1)=5% = 250 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (8-1)=7% = 350 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ (10-1)=9% = 450 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 100 = 60 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις. 

Η ρύθμιση στους Δήμους

Τις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, κλείνει η νέα ρύθμιση με έως και 100 δόσεως για τις οφειλές προς τους Δήμους. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης θα είναι έως τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν ακόμη και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και εντός δυο μηνών από την δημοσίευση του νόμου.  

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν  να εξασφαλίσουν διαγραφή των προσαυξήσεων. Η διαγραφή θα γίνεται ως εξής: 

Εφάπαξ πληρωμή: Διαγραφή 100%

Πληρωμή από 2 έως 24 δόσεις: διαγραφή 80%

Πληρωμή από 25 έως 48 δόσεις: διαγραφή 70%

Πληρωμή από 49 έως 72 δόσεις: διαγραφή 60%

Πληρωμή από 73 έως 100 δόσεις: διαγραφή 50%. 

Η λίστα των παροχών

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν θα σταματήσουν στην τριπλή ρύθμιση των οφειλών (Ταμεία, Εφορία, Δήμους). Το οικονομικό επιτελείο αναμένεται από σήμερα Δευτέρα με την έλευση των Θεσμών στην Αθήνα, να ανοίξει τη συζήτηση για το που θα κατευθυνθεί το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει από την υπερκάλυψη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα.  

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στο τραπέζι με τους θεσμούς βάζει προς συζήτηση τις εξής προτάσεις:  

-Να μην εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου ορίου που η κυβέρνηση ψήφισε. Συγκεκριμένα ζητά τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στις 8.636 ευρώ,  

-Καταβολή 13ης σύνταξης, αρχικά υπό την μορφή έκτακτου επιδόματος.  

-Μετάταξη συγκεκριμένων προϊόντων από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον χαμηλό 13%. Η πρόταση περιλαμβάνει την μετάταξη, μεταξύ άλλων, των τα εξής προϊόντα: ζάχαρη, καφές, αναψυκτικά, χυμοί, αλάτι, ξίδι, ποτά, αλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, μπαχαρικά, ζαχαρωτά, προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, παξιμάδια, πατατάκια.  

-Επαναφορά της έκπτωσης του 1,5% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος στην εφορία .  

-Νέες διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ, οι οποίες δεν θα αλλάξουν το τελικό ποσό που φέρνει στο δημόσιο ταμείο ο φόρος, αλλά θα γίνει ανακατανομή των βαρών.  

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση με «όπλου» την υπερκάλυψη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2010 και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2019, επιθυμεί να εφαρμόσει από φέτος σειρά μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για το 2020. Αυτά αφορούν τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 20% και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.